kentsel dönüşüm sıkça sorulanlar

KENTSEL DÖNÜŞÜMDE SIKÇA SORULAN SORULAR

gninşaat Riskli yapılar nasıl belirlenecek?

Bakanlar kurulu tarafından riskli ilan edilen bölgelerin dışında kalan binaların risk tespiti için maliklerden birinin bakanlık tarafından lisanslandırılmış kurum ya da kuruluşlara başvurması yeterlidir.

gninşaat Riskli alan içindeki binaların ayrıca risk tespiti yapılacak mı?

Riskli alanlarda yer alan binaların risk tespiti yaptırmasına gerek yoktur.

gninşaat Risk tespiti yaptırmak zorunlu mu? 

Risk tespiti için kanuni bir zorunluluk bulunmamaktadır. Fakat oturduğu binanın riskli olduğunu düşünen her vatandaşın risk tespiti yaptırması tavsiye edilmektedir. 

gninşaat Risk tespiti yaptırmak isteyen bir malike diğer malikler engel olursa ne yapılacak? 

Böyle bir durumda ilgili Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunulabilmektedir. Kentsel dönüşüm kanununda bu konu açıkça belirtilmiştir.

gninşaat Risk tespitinin maliyeti kim tarafından karşılanacak ? 

Risk tespitinin maliyeti başvuran kat malikleri tarafından karşılanacaktır.

gninşaat Tespit raporuna itiraz edilebilir mi ?

Kat malikleri tapu müdürlüğü tarafından kendilerine yapılan tebligattan sonra 15 gün içerisinde tespite itiraz edebilirler. 

gninşaat Binamın yıkılıp yıkılmayacağını nasıl anlayabilirim?

Binanız riskli alanda yer alıyorsa veya riskli bina olduğu belirlenmişse kanunun emredici hükmü gereği yıkılması gerekmektedir.

gninşaat Riskli binanın yıktırılması için maliklerce bir karar alınması gerekir mi?

Binanın yıktırılması için ayrıca bir karar alınmasına gerek yoktur. 

gninşaat Kiracı olanlara da yardım edilecek mi?

Riskli binalarda oturan kiracılar da 1 defaya mahsus bakanlığın kira yardımından faydalanabilmektedir. 

gninşaat Riskli yapılarda elektrik, su ve doğal gaz vb. hizmetler kesilecek mi?

Güvenlik sebebiyle riskli binalarda tüm hizmetler durdurulacaktır.

gninşaat Yıkımdan sonra nasıl anlaşma sağlanacak, çoğunluk aranacak mı?

Binanın yeniden yapılması halinde en az 2/3 hisse oranına göre bina ortak karar protokolünün imzalanması gerekmektedir. 

gninşaat Anlaşma sağlanmayan malikler ne olacak?

Anlaşma sağlanamayan maliklerin hisseleri diğer maliklere rayiç değer üzerinden açık artırma yoluyla satışa çıkarılır. Hisse satışı gerçekleşmezse hisselerin rayiç değerleri bakanlık tarafında ödenip, hazine adına resen tescil edilir.

gninşaat Riskli bina tarihî eser olması durumunda ne olacak?

Dönüşüm bölgesinde tarihi eser bulunması durumunda Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan “uygundur” görüşü alınması gerekir.

gninşaat Riskli yapının üzerinde ipotek var ise ne olur?

Bina yıkıldıktan sonra ipotek hisse üzerinde devam edecektir. İpotek binanın yıkılmasına engel değildir. 

gninşaat Yıkım aşamasında inşaat şirketi ile anlaşma sağlanabilecek mi?

Kat malikleri yıkım aşamasında veya öncesinde anlaşma yapabilirler. 

gninşaat Yıkım masrafını kim karşılayacak?

Bina yeniden yapılacaksa yıkım masrafları inşaat firması tarafından karşılanır. Eğer binanın yıkım işlemi belediyeler ya da bakanlık tarafından yapılırsa, yıkım masrafları tapu müdürlüklerine bildirilecek, tapu müdürlükleri bu bedeli hisse  sahiplerinin oranlarına göre paylaştırılarak talep edecektir.

gninşaat Kira veya faiz desteğinden faydalanmanın şartı nedir?

Riskli binanın anlaşma ile tahliye edilmesi şartı aranmaktadır. 

 

Etiketler : Sıkça Sorulanlar
Site Haritası Kurumsal Kentsel Dönüşüm Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Kentsel Dönüşüm Projeleri İstanbul Konut Projeleri Projelerimiz Basında GN Bize Ulaşın Sitemap Site Haritası
İnsan Kaynakları İK Politikamız Açık Pozisyonlar Başvuru Formu
Tedarik Sistemi Tedarik Politikamız Başvuru Formu
Sosyal Medya Twitter Facebook Google+
Bize Ulaşın A Bağlarbaşı Mah. Kumru Sok. Evran İş Merkezi No: 18/4
Maltepe E5 Üstü / İstanbul

T 0216 475 1241 F 0216 475 1242
E [email protected]

Danışma Merkezi
444 4697
© Copyright 2014 GN İNŞAAT Her Hakkı Saklıdır.