Fonksiyonel İç Mekan Planlama

gn inşaat özel daire planı çizimleri

FONKSİYONEL İÇ MEKAN PLANLAMA

Mimari projede “Toplu Yapılarda Kat Mülkiyeti ve Kat İrtifakı Tesisine Dair Yönetmelik” kapsamında yapının her bir katının kullanımı, niteliği, konumu, ortak yerleri ve üzerinde bulunan bağımsız bölümlerin kat mülkiyeti numaraları esas alınır. 

Mimari proje düzenleme esaslarının, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nca veya onanacak projelerin, inceleme ve uygulama aşamalarında görülen aksaklıklar nedeni ile belli esaslara göre hazırlanması gerekmektedir.

Katlara uygun daire planları, GN İNŞAAT mimar kadrosu tarafından mevcut şartlar ve daire sakinlerinin çıkarları gözetilerek hazırlanır ve beğenilerine sunulur. GN İNŞAAT, daire sakinlerinin sahip olduğu imkanları kaybetmeden, kentsel dönüşüm süreci kapsamında gerçekleştirilen yeniliğin konut sahipleri için daha çok avantaj sağlamasını hedefler. Kat planları, konut sahipleri ile gerçekleştirilen toplantılarda tartışmaya sunulur ve talepler değerlendirilerek mümkün olabilecek değişiklikler gerçekleştirilir. 

porno film - porno sex