Kentsel Dönüşüm Kanunu

kentsel dönüşüm yasaları

KENTSEL DÖNÜŞÜM KANUNLARI

Kentsel gelişmenin toplumsal ekonomik ve mekânsal olarak yeniden ele alındığı ve kentteki sorunlu alanların sağlıklı ve yaşanabilir hale getirilmesi, yıkılması yeniden yapılması veya yeniden yapılandırması için proje üretilmesi ve uygulama yapılmasıdır. Kentsel Dönüşüm Kanunları ile bütün sürecin etkileri göz önünde bulundurularak projelerin sağlıklı bir şekilde başlatılıp tamamlanması sağlanır. Kentsel projelerin gündeme gelişinin sebebi, kentlerdeki çarpık yapılaşma ve yarattığı sorunların çağdaş şehircilik ilkeleri ve planlama esaslarına uygun olarak yeniden yapılandırılmasını sağlamaktır. Bu hususta 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5436 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun ve 5104 sayılı Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi Kanunu’nda düzenlemeler yer almaktadır. En son ise 6306 sayılı, Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ile Türkiye’de kentsel dönüşüm hareketleri gündeme gelmektedir.

Ülkemizde kentsel dönüşüme ilişkin yasalar şimdiye kadar dört şekilde gerçekleştirilmiştir.

 2985 ve 5393 sayılı yasalar kapsamında, TOKİ ile Belediyeler arasında imzalanan protokollere göre gerçekleştirilen uygulamalar.

 5366 sayılı yasa kapsamında, SİT alanı ilan edilen alanlarda gerçekleştirilen uygulamalar.

 5104 sayılı Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Proje Kanunu kapsamında, Esenboğa Havalimanı Protokol Yolu uygulamaları.

 6306 yasası kapsamında gerçekleştirilecek uygulamalar.

Kentsel Dönüşüm Yasaları Hangileridir?

 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun

 5393 sayılı Belediye Kanunu

 775 sayılı Gecekondu Kanunu

 5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun

 5104 sayılı Kuzey Ankara Giriş, Kentsel Dönüşüm Projesi Kanunu

 2981 sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun

 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu

 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

Kentsel Dönüşüm Kanununun Avantajları Nelerdir?

Mülk sahipleri bina yapımı için devlet teşvikli kentsel dönüşüm kredisi, kentsel dönüşüm kira yardımı kullanabilmektedirler. Kiracılar ise yeni daire alımında devlet teşvikli kentsel dönüşüm kredisi ve taşınma ücretinden yararlanabilmekteler. Yeni bina için tüm noter harcı ve belediye – noter harçlarından muafiyet söz konusudur. Daire satışlarında KDV oranı; %1’dir.

 

porno film - porno sex