Kanun ve Yönetmelikler

kentsel dönüşüm yönetmeliği ve kanunları

KENTSEL DÖNÜŞÜM YÖNETMELİKLERİ ve KANUNLARI

Kentsel dönüşüm yönetmeliği, herkesin sağlıklı, dengeli ve güvenli bir çevrede yaşama hakkına sahip olduğunu bilerek oluşturulmakta ve devlete bu hususta görevler yüklemektedir. Devlet, sosyal ve ekonomik gelişmeyi sağlamak, sağlıklı ve düzenli kentleşmeyi gerçekleştirmek ile görevlidir.

Ülkemizin çok mühim bir kısmı, başta deprem olmak üzere tabii afetlerin riski altındadır. Buna rağmen, mevcut yapıların büyük bir kısmının muhtemel afetlere karşı dayanıklı olmadıkları ve orta şiddetteki bir depremde bile ağır derecede hasar görüp yıkıldıkları, bundan dolayı sosyo-ekonomik problemlerin yaşandığı ve devletin beklenmedik bir anda büyük mali külfetler ile karşı karşıya kaldığı bilinmektedir. Ülkemizde konut anlamında bu kadar problem bulunurken, kentsel dönüşüm yönetmeliklerinin tüm süreci hassasiyetle oluşturulmaktadır.

Kentsel Dönüşüm Kanun ve Yönetmelikler bilgilendirme amacı ile yazılmış olup 13.11.2014 tarihinden sonraki güncellemeleri içermemektedir. Güncel bilgilere http://www.mevzuat.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Kanun ve yönetmelikleri görüntüleyebilmeniz için bilgisayarınızda adobe acrobat reader programının kurulu olması gerekmektedir.

 gninşaat 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Yapılan Dönüştürülmesi Hakkında Kanun. pdf indir
 gninşaat 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Yapılan Dönüştürülmesi Hakkında Kanununun Uygulama Yönetmeliği. pdf indir
 gninşaat 6306 Sayılı Kanun Kapsamında Hak Sahiplerince Bankalardan Kullanılacak Kredilere Sağlanacak Faiz Desteğine İlişkin Karar. pdf indir
 gninşaat Dönüşüm Projeleri Özel Hesabı Gelir, Harcama, Kredi ve Kaynak Aktarımı Yönetmeliği. pdf indir
 gninşaat Riskli Yapıların Tespit Edilmesine İlişkin Esaslar. pdf indir
 
porno film - porno sex