Bina Ortak Karar Protokolü

Ortak Karar Protokolü

BİNA ORTAK KARAR PROTOKOLÜ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın onay yazısının tebliğinden sonra, kat maliklerinin arsa paylarının oranına göre en az 2/3 çoğunluğu ile bina ortak karar protokolünün imzalanması ve İstanbul, İzmir ve Bursa’da Altyapı ve Kentsel Dönüşüm İl Müdürlüklerine diğer illerde ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüklerine  onaylatılması gerekir.

Alınan kararlar, protokolü imzalamayan ya da toplantıya katılamayan hisse sahiplerine, 15 günlük süre içinde alınan karara uymamaları halinde Sermaye Piyasası Kurulunun lisanslı değerleme kuruluşundan alınan raporda yazan değer üzerinden hisselerinin açık artırma ile diğer hissedarlara ihale yolu ile satılacağının, alıcı olmaması durumunda hisselerinin kamulaştırılacağının noter kanalı ile tebliğ edilmesi gerekir.

İleride oluşabilecek riskleri ortadan kaldırmak için bina ortak karar protokolü mutlaka bu konunun uzmanları tarafından işin en başından itibaren dikkatli bir şekilde hazırlanmalı ve hisse sahiplerine de detaylı olarak anlatılmalıdır.

BİNA ORTAK KARAR PROTOKOLÜNÜN GENEL MADDELERİ

Kat maliklerinin imzalayacağı karar protokolünde genel olarak aşağıdaki konular ve temel kararlar bulunmalıdır.

gninşaat Kesinleşen bina yıkımının nasıl gerçekleştirileceği,

gninşaat Yeni yapılacak binanın hisse paylaşımının nasıl yapılacağı, 

gninşaat Yüklenici firma ile hangi şartlarda anlaşma yapıldığı,

gninşaat İnşaatın yapımı için Bakanlık onayının alınması,

gninşaat Kentsel dönüşüm kredisinin kullanılıp kullanılmayacağı ya da hangi şartlarda kullanılacağı.

 
porno film - porno sex