Kentsel Dönüşüm Projeleri

Kentsel dönüşüm projeleri

KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

Kentsel dönüşüm projeleri, göç ve hızlı kentleşme sonucunda oluşan çarpık, dayanıksız, ekonomik ömrünü yitirmiş ve sağlıksız yapıların veya alanların yeniden yapılandırılmasını amaçlayarak yapılmıştır. Bu şekilde kentlerin yaşam standartları iyileştirilerek, yaşanabilir ortamlar yaratılmış olur. Dünyada uygulanan kentsel dönüşüm projelerinde, uygulama yapılacak alanlarda yaşayan halkın planlama ve uygulama aşamasında projeye katılımları sağlanması için çalışmalar yapılmaktadır. GN İNŞAAT olarak kentsel dönüşüm projelerinin her sürecinde projenin geliştirildiği alanda yaşayan insanların mağdur olmaması için her süreci ortak yürütmek temel prensibimizdir. Proje alanında yaşayan insanların beklentilerini ve isteklerini önemseyerek, uygulama aşamalarında projeye katılım göstermeleri sağlanarak daha sağlıklı ve beklentilere uygun projeler ortaya çıkarılmaktadır. 

Kentsel dönüşüm projeleri için çıkarılan kanunlar, ülke genelinde sağlıklı, güvenli ve yaşanabilir yapılar oluşturmayı amaçlamaktadır. Ülkemizde yaşanan depremler sonucunda ciddi can ve mal kayıplarının tekrar yaşanmaması ve şehirlerin; sağlıklı ve güvenli yaşama çevrelerine dönüştürülmesi hedeflenmiştir. Kentsel dönüşüm projelerinin nasıl işlediği çok iyi bilindiği taktirde kurumlar tarafından verilen destekler sayesinde insanların mağdur olmaması sağlanabilir. Bu desteklerden birkaçı; kira yardımları, yıkım kredileri, tespit kredileri, yapım kredileri, faiz destekleridir.

Kentsel Dönüşüm Projelerinin Genel Hedefleri; Kaçak yapılaşmış alanların yasal ve kabul edilebilir standartlarda konutlara dönüştürülmesi, doğal afetlerden doğrudan etkilenecek olan sakıncalı alanlarda yer seçmiş konut veya başka kullanım alanlarının dönüştürülmesi, kent içinde kalan kullanımı sakıncalı çalışma alanlarının dönüştürülmesi, kent içinde niteliksiz, sağlıksız alanların yaşanabilir kent standartları dışında kalan alanların dönüştürülmesi, işlevini yitirmiş tarihi mekanların, koruma alanlarının dönüştürülmesi konularını içerir.

Kentsel Dönüşüm Projelerinde, riskli yapının iyileştirilmesi kararı çıktığında, ciddiyetle işlemesi gereken bir süreç başlamaktadır. Kentsel dönüşüm her yerde aynı tip projelere sıkıştırılmış yaşam formları değildir, kentsel dönüşüm sadece konutları yenilemek değildir, kentsel dönüşüm konutlar yenilenecek diye insanları oturdukları yerden uzaklaştırmak değildir. Şirket olarak kentsel dönüşüm projelerindeki anlayışımız, risk tespitlerin düzgün yapılması, hukuk süreçlerinin doğru işlemesi, inşaat sürecinin tamamının düzgün yönetilmesi, proje alanında yaşayan insanların ortak ihtiyaç ve özelliklerine uygun, onları bütünleştirecek projeler geliştirmektir.

Kentsel dönüşüm projelerini, insanları anlayarak ve süreçleri ciddiyetle yürüterek, stratejileri ve bütün politikaları doğru geliştirmek en önemli unsurdur.

kesif formu

GN İNŞAAT KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

Maltepe Yehill Residence

Kent Apartmanı Küçükyalı Kentsel Dönüm Projesi

küçükyalı İstanbul kentsel dönüşüm projesi

Sancaktepe Kentsel Dönüşüm Projesi

İstanbul Sancaktepe kentsel dönüşüm projesi

porno film - porno sex