Süper Akışkanlaştırıcılar

Süper Akışkanlaştırıcılar

Süper Akışkanlaştırıcılar

     Polimer malzemenin son yıllarda inşaat sektöründe ve beton teknolojisinde en önemli gelişmelerde biriside kimyasal beton katkı maddeleridir. Süper akışkanlaştırıcıların keşfi ile inşaat sektöründe beton kalitesinde büyük gelişmeler sağlandığı bir gerçektir.

      Günümüzde “ süper plastikleştiriciler “ veya “ hiper plastikleştiriciler ” adıyla anılan bu beton katkı maddeleridir.

     Bu malzemeyi PCC, PIC ve PC uygulamaları ile karıştırmamak gerekir. Süper plastikleştiriciler normal betona, çimento ağırlığının en çok %0,8 ile %3’ü arasında bir oran kadar katılan ve taze beton reolojisine etkiyen maddelerdir.

     Bu katkılara 2. nesil katkı maddeleri de denilmektedir. Katkı oranı çimentonun cinsine, agrega granül metrisine, havanın sıcaklığına ve taze betonda pompa kullanılıp kullanılmama durumuna göre değişmektedir.

      Süper akışkanlaştırıcı sayesinde düşük miktarda çimento ile normal basınç dayanımına sahip beton elde edile bilinmektedir.

     Süper plastikleştiriciler pahalı katkılardır. Ancak işçiliği önemli ölçüde kolaylaştırarak ve betonun kalitesini arttırarak maliyetin düşmesine katkı sağlarlar.    

porno film - porno sex