GN İNŞAAT Ayrıcalıkları

Mimari ve Statik Proje Çizimi

GN İNŞAAT güvencesi ve uzman mimari kadrosu ile yaşadığınız binaları afetlere karşı dayanıklı, daha modern ve daha değerli hale getirebilirsiniz. Depreme dayanıksız ve fiziki kullanım ömrünü tamamlamış yapılarınızın yerine güvenilir ve daha değerli konutlarda yaşamak sizin elinizde… 

GN İNŞAAT ’a  gelen keşif talepleri, GN İNŞAAT Mimari ofisi tarafından değerlendirmeye alınır. Değerlendirme sonucu olumlu olarak belirlenen binalar için proje çalışması yapılıp teklif dosyası hazırlanır.

GN İNŞAAT mimari kadrosu ile gerçekleştirilen mimari çizimler beğeninize sunularak proje sonrasındaki memnuniyet garanti altına alınır ve onaylı proje ile imalat arasındaki uyumsuzluk riski bertaraf edilir.

Hazırlanan proje üzerinde mutabakat sağlandıktan sonra tüm kat malikleri ile ön protokol imzalanır.

Ön protokolün imzalanmasının ardından bina risk raporu temini için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ nca lisanslandırılmış kuruluşlarla sözleşme imzalanarak bina risk raporu için gerekli incelemelerin gerçekleştirilmesi sağlanır ve deprem risk raporu temin edilir.

Sözleşme imzalanan binalar için GN İNŞAAT bünyesinde faaliyet gösteren mimar ve mühendisler, projelerinizin statik ve mimari çizimlerini birlikte gerçekleştirip, binalarınızın dayanıklılığı ve kullanışlılığı kadar estetik yapısına da özen göstererek evlerinize değer katarlar.  

GN İNŞAAT mimari kadrosunun birincil önceliği, mevcut bina şartlarının en iyi şekilde değerlendirilerek yeni yapının en kullanışlı ve en güvenli hali alması olacaktır.

GN İNŞAAT, binalarda oluşturduğu yaşam alanlarının kullanışlılığı üzerine, gerekli yönetmelik ve kanunlar çerçevesinde uzman kadrosuyla farklı bakış açıları sağlar. 

Estetik Tasarım Hizmeti

Tüm konut sakinlerinin ortak beğenisini kazanmak doğrultusunda GN İNŞAAT mimar kadrosu, kullandığı 3 boyutlu renklendirme teknolojisi ile proje öncesinde renk kombinasyonları ve estetik yapı elemanlarını mimari çizimlere uygular. Bu uygulama binalarını kentsel dönüşüm süreci dâhilinde tekrar inşa ettirecek konut sahiplerine, binanın dönüşüm sonrasında bürüneceği yeni görünümünü  ayrıntılı bir şekilde görebilme olanağı sağlar. Son zamanlarda ev satın alacak ya da kiralayacak kişilerin kararlarında evin içi kadar binanın dış estetiğinin de büyük önem taşıdığı bununla birlikte kentsel dönüşüm sürecinin beklentilerinden birinin de şehrin estetik dokusunun değişmesi olduğu düşünüldüğünde binaların dış cephe estetiği oldukça önem taşımaktadır.

Fonksiyonel İç Mekân Planlama

Mimari proje gerçekleştirilirken yürürlükte olan yönetmelikler kapsamında, yapının her bir katının kullanımı, niteliği, konumu, mevcut daire kullanım alanları ve ortak mekanlar baz alınır. Katlara uygun daire planları GN iNŞAAT mimar kadrosu tarafından mevcut şartlar ve daire sakinlerinin çıkarları gözetilerek hazırlanır ve beğenilerine sunulur. GN iNŞAAT, daire sakinlerinin sahip olduğu imkânları kaybetmeden, kentsel dönüşüm süreci kapsamında gerçekleştirilen yeniliğin konut sahipleri için daha çok avantaj sağlamasını hedefler. Kat planları, konut sahipleri ile gerçekleştirilen toplantılarda tartışmaya sunulur ve talepler değerlendirilerek mümkün olabilecek değişiklikler gerçekleştirilir.

Konforunuzu Artıran Detaylar

    • 10 cm cephe ve çatı yalıtımı
    • Duvar ve döşemelerde ses yalıtımı
    • Solar Low-e kaplamalı üçlü cam sistemi (4+16+4+16+4)
    • Akıllı ev sistemi
    • Tüm doğramalarda gizli panjur
    • Özgün cephe tasarımı

Hukuki Altyapı ve Çözümler

Hukuki destek, kentsel dönüşüm projelerinin en önemli aşamalarından biridir. Kentsel dönüşümün hedeflenen şekilde gerçekleştirilmesi için gayrimenkul hukuku alanında uzman şirket avukatlarının desteği gerekmektedir. GN İNŞAAT, şirket bünyesinde faaliyet gösteren avukatları ile bina sahiplerinin haklarının hukuki alanda da korunmasını sağlar. 

GN İNŞAAT avukatlarının ve teknik kadrosunun kentsel dönüşüm sürecinde projeniz için izleyeceği yol aşağıdaki gibidir;
    • Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi
    • Vekâletname ve muvafakatname temini
    • Yıkım kararı tescili
    • Tevhid ve ifraz
    • Yıkım ruhsatı temini
    • Kat irtifakı
    • İnşaat yapım ruhsatı temini
    • İskân müracaatı
    • Anahtar teslim


TuREEFF Finansman Desteği

Konutlarda Enerji Verimliliği Finansman Programı: TuREEFF, Türkiye’de konutlarda yapılacak enerji verimliliği yatırımlarına finansal ve teknik destek sağlayan bir çerçeve programıdır. Giderek tükenen enerji kaynakları ve artan dünya nüfusuyla birlikte yükselen enerji fiyatları, hem aile bütçelerini hem de ülke ekonomisini sıkıntıya sokarken, yalıtımsız konutlar ve enerji verimliliği düşük ekipman ve malzemelerle donatılmış binalar, her yıl milyarlarca dolar parayı boşa harcamamıza neden olmaktadır. Bu kayıpları en aza indirmek için çözüm” Enerji Verimliliğine” yatırım yapmaktır. 

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) tarafından bu amaçla geliştirilmiş olan TuREEFF programı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Temiz Teknoloji Fonu (CTF) ve Avrupa Birliği (AB) tarafından da desteklenmekte ve konutlarda enerji verimliliği dönüşümünün gerçekleştirilmesine yönelik yatırımlara finansal destek sağlamaktadır. TuREEFF, sadece bir finans programı olmanın çok ötesinde, firmalara ve bireylere Enerji Verimliliği konusunda ücretsiz teknik ve finansal danışmanlık desteği sağlayan ve Enerji Verimliliği farkındalığının artırılması konusunda firma ve paydaşlarla ortak tanıtım ve pazarlama faaliyetleri yürüten bir Teknik Danışmanlık Ekibiyle tüm ülke geneline hizmet vermektedir. GN İNŞAAT tarafından Maltepe – Bağlarbaşı mevkiinde gerçekleştirilmiş A enerji kimlik belgesine sahip  Yeshill Residence projesi TuREEFF kapsamında değerlendirilmiş olup, A sınıfı ilk proje olarak TuREEFF katılımcı bankalarından Şekerbank tarafından kredilendirilmiştir. TuREEFF ile ilgili detaylı ve güncel bilgiler www.tureeff.org internet sitesinde yayınlanmaktadır.

porno film - porno sex