Sentetik Reçine Betonları (PC)

Sentetik Reçine Betonları- Epoksi

Sentetik Reçine Betonları (PC)

      Epoksilerin ana maddesi bir molekül aseton ile iki molekül fenolden bileşimi ile difenilolpropan meydana gelmektedir. Bu difenilolpropan’a “bisfenol A” adı da verilir.

            İkinci ana madde ise gliserin ve propilden elde edilen glikol epiklorhidrindir. Epoksi kökünü içeren bu maddedir.

            Bisfenol A glikol epiklorhidrin alkalin ortamlarda muamelesi sonunda epoksi reçinelerinin propolimeri (ön polileri) hazılanır. Bu prepolimer düşük sayıda molekül içerdiğinden sıvıdır.

            Polimerlere sertleştirici katıldıktan sonra hava veya ortam ısısına bağlı olarak uygun zaman ağırlığında mutlaka kullanılmalıdır. Aksi halde sertleşme görülebilir. Kullanım süresi ise firmadan firmaya ve ortam sıcaklığına bağlı olarak değişebilir.

            Bu epoksilerin karışımı ve bileşimi esnasında su ve nem bulunmamalıdır. Su ve nem bulunduğu durumda beklenen performans sağlanamaz. Aynı zamanda alkali maddelerinde benzer etkiler gösterdiği betonun alkalitesini yükseldiği çeşitli araştırmacılar tarağından belirtilmektedir.

 

       Epoksi reçineler inşaat sektöründe şu kısımlarda kullanılmaktadır.

     -Betondan yüksek hızlı mukavemet beklenen yerlerde

     -Eski ile yeni betonun birleşiminde

     -Yüzey onarma ve tamir işlerinde

     -Beton çatlaklarının kapatılmasında

    -Kolon ve döşeme filizlerinin ekilmesinde

     -Kolon güçlendirilmesinde

 

    Epoksi kullanılmadan önce uygulanacak alanın uygun olması gereklidir. Uygulama alanının kuru, temiz, tozsuz, yağsız, bitüm, boya vb. maddeler olmaması gereklidir.

porno film - porno sex