Kentsel Dönüşüm Bina Ortak Karar Protokolü

kentsel dönüşüm bina ortak karar protokolü

KENTSEL DÖNÜŞÜM BİNA ORTAK KARAR PROTOKOLÜ

Binaların riskli sayılıp, Kentsel dönüşüm kapsamına giren kat malikleri, binalarını nasıl yapacaklarına, hangi müteahhide yaptıracaklarına, paylaşımlar ve diğer tüm konular ile ilgili 2/3 çoğunlukla alacakları karara Bina Ortak Karar Protokolü denir. Kat malikleri bu kararları en az 60 gün içinde almaları gerekmektedir.

Yıkılan riskli yapının yerine tekrar bir yapı yaptırılması kararının verilmesi durumunda, bina ortak karar protokolünün hazırlanması gerekir. Bu protokol ile binanın kime, hangi koşullarda ve hangi dağılımda yaptırılacağı belirlenir.

Bina karar protokolü, 2/3 oranındaki çoğunluk sağlanarak, kat malikleri tarafından karara bağlanır. Tabii ki bu kararda hisse oranları da göz önüne alınarak gerçekleşir. Karar alındıktan sonra ise protokolün mutlaka Bakanlığa sunularak onaylatılması gerekir.

Bina Ortak Karar Protokolü, bağlı bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Kentsel Dönüşüm Müdürlüğüne sunulur. Bu protokolde riskli yapının yıkımı kararı alınır. Yine Ortak Karar Protokolünde binanın yıkılmasının nasıl olacağı, arsa paylarına karşılık yeni inşaatta nasıl paylaşım yapılacağı, inşaatın nasıl yapılacağı, yükleyici ile paylaşımının nasıl yapılacağı, yeniden inşaatı için Bakanlık onayı ile Kentsel Dönüşüm Kredisinden yararlanılması gibi ilke kararları ve konuları da yer alır.

6306 sayılı kanunun 6. Maddesine göre; Bina yıkıldıktan sonra maliklerin veya Bakanlığın talebi ile kat irtifakı ve kat mülkiyeti kaldırılır, arsa payları maliklerin adına kaydedilir. Maliklerle müteahhidin ve inşaat şirketinin yaptığı anlaşma doğrultusunda ayrılma, birleşme ve arazi düzenlemesi yapılır.

Ortak Karar Protokolüne katılmayan üçte bir bağımsız bölümlere ilişkin arsa payları, Bakanlığın belirleyeceği rayiç bedelden az olmaması şartıyla açık arttırma yoluyla diğer kat maliklerine açık arttırma yoluyla satılır.

 
porno film - porno sex