İnşaat Sektöründe Kullanılan Polimerler

İnşaat Sektöründe Kullanılan Polimerler

İnşaat Sektöründe Kullanılan Polimerler

            Polimerlerin, beton teknolojisine girmesi son 45 yıl içinde başlamış ve hızlı bir şekilde önem kazanmıştır. Beton teknolojisindeki hızlı gelişme polimerlerin kullanımıyla doğrudan ilişkilidir.

            Genellikle polimer ve polimer bileşiklerinden, beton, çimento, derz dolgusu, tamir ve yapıştırma harçlarında kimyasal katkı maddesi olarak yararlanılmaktadır. Polimerlerin daha önce işlenen, beton kimyasal katkı maddesi, harçlar ve boyalar konusunda kullanıldığı bilinmektedir.

            Bu katkı maddeleri dört ana grupta toplayabiliriz.

1-    PCC veya PPCC (Polimer Cement Concrete veya Polimer Portland Cement Concrete) olarak adlandırılan Polimer-Portland çimento betonları,

2-    PC (Polimer Concrete) adı verilen sentetik reçine betonları,

3-    PIC (Polimer Impregnated Concrete) ile simgelenen polimer emdirilmiş betonlar,

4-    Akışkanlaştırıcı katkılar.

 

1 ve 3. sıradaki betonlar polimerle geliştirilmelerinden dolayı modifiye edilmiş betonlar olarak ta adlandırılmaktadır.

Bu üç türün arasındaki farklar aşağıdaki gibidir.

Polimer Cement Concrete (PCC) betonları meydana getiren agregaların çeperini ve çevresini polimerler bir film tabakası şeklinde sararlar ve kılcal boşlukların bir bölümünü de doldururlar.

Polimer Impregnated Concrete (PIC) lerde beton bünyesindeki tüm kılcal boşluklar ve jel boşlukların bir kısmı da olmak üzere polimerle dolabilir.

Polimer Concrete (PC) lerde ise agregaları çeperini ve çevresini saran matris tümüyle polimerdir. Portland çimento hamuru agrega çevresinde bulunmazlar.

 
porno film - porno sex