Türkiye Karaman Akıllı Şehir Projesi

Türkiye'de Akıllı Şehir Projesi Karaman

TÜRKİYE KARAMAN İLİ AKILLI ŞEHİR PROJESİ

Fiber ağların, 81 ili birbirine bağlayarak 200 bin kilometreye dayandığı Türkiye’de, şehirlerin de dijitalleşerek akıllanma sürecine girebilmesi için gerekli altyapı oluşmaya başladı. Dijitalleşme adımlarının, kamu hizmetlerine ve şehir hayatına taşınmasıyla Türkiye’nin ilk entegre akıllı şehir projesi Karaman’da hayata geçiriliyor. Karaman’da trafikten sağlığa, kamu hizmetlerinden enerji tasarrufuna kadar şehrin tüm ihtiyaçları, “Akıllı KenTT Operasyon Merkezi”nden yönetilecek. Türk Telekom Grubu ve iş ortakları tarafından geliştirilen “Akıllı KenTT Projesi” ile şehir, vatandaşlar için daha yaşanabilir hale gelirken, ekonomik ve çevresel olarak da kazançlar elde edilecek.

Akıllı uygulamalarla, Karaman’da trafikten sağlığa, kamu hizmetlerinden enerji tasarrufuna kadar büyük faydalar sağlanırken, sadece sokak aydınlatmalarındaki elektrik kaybının önlenmesiyle her yıl %30’a yakın tasarruf imkanı yaratılacak. “Akıllı KenTT Projesi” kapsamında, Karaman’ın kablolu ve kablosuz iletişim altyapısı tek bir noktada buluşacak, tüm veriler ve kontrol bu merkezde toplanacak. İletişimin “nesnelerin interneti” platformu üzerinden kurulacağı şehir, operasyon merkezi üzerinden yönetilecek. Enerji, bina, güvenlik, trafik, altyapı, sağlık, yönetim, teknoloji ve şehir Operasyon Merkezi’nden oluşan akıllı şehir sistemi; emniyet, valilik, belediye, ulusal ve uluslararası teknoloji firmaları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarını ilk kez bu kadar kapsamlı bir platform etrafında buluşturacak. Karaman’da, elektrik ve su gerektiği kadar kullanılırken, vatandaşlar altyapıdan trafiğe kadar çok sayıda hizmeti tek tuşla alarak, daha rahat, daha ekonomik bir hayata kavuşacak. Şehirdeki dijital dönüşüm hareketi çerçevesinde; güvenlik, verimlilik, ekonomi, çevresel duyarlılık ve yaşam kalitesi gibi hedefler belirlendi. Bu hedeflere göre, güvenlik kapsamında, acil durumlarda daha hızlı reaksiyon verme, suç oranı ve trafik kaza sayılarının azaltılması hedefleniyor. Verimlilik başlığı altındaki hedefler; su, enerji ve iş gücü gibi kaynakların etkin ve verimli kullanılmasını sağlayarak maliyetleri düşürmek, “bulut” teknolojisi üzerinden hizmetler sunarak yatırım maliyetlerini azaltmak, tekrarlı işleri engellemek için birimler arası koordinasyonu tek merkezden sağlamayı içeriyor.

Ekonomik hedefler arasında, akıllı şehir uygulamasıyla yeni gelir alanları oluşturmak ve istihdamı arttırmak, şehri cazibe merkezi haline getirerek, yatırımcıları, uygulama geliştiricileri şehre çekmek, vatandaş, kamu kurumları, üniversiteler, firmalar ve STK’lar ile birlikte inovasyon merkezi oluşturmak ve yerel çözümleri yeni pazarlara sunarak yeni gelir elde etmek yer alıyor. “yaşam kalitesi” başlığında ise şehirdeki yaşamın sürdürülebilirliğini sağlamak ve CO2 emisyonunu azaltmak, vatandaşa yeni ve inovatif hizmetler sunmak, mevcut hizmetlerin kalitesini arttırmak, şehir yönetimine vatandaşın katılımını sağlama hedefleri bulunuyor.

Akıllı Şehir Kriterleri

Bir şehrin, akıllı şehir olarak nitelendirilebilmesi için, şehirlerin sorunlarının çözümü için bilgi ve iletişim teknolojileri kullanılarak, akıllı çözümlerin geliştirilmesi gerekiyor. “akıllı enerji, akıllı bina, akıllı ulaşım, akıllı teknoloji, akıllı sağlık hizmetleri, akıllı altyapı, akıllı yönetişim” ve tüm bu akıllı çözümleri benimseyip kullanacak, “akıllı şehirli”, şehirlerin akıllı olarak nitelendirilebilmesi için başlıca kriterler olarak sayılıyor.  

porno film - porno sex