TuREEFF Nedir

tureeff nedir

TuREEFF Nedir?

Türkiye Konutlarda Enerji Verimliliği Finansman Programı

Türkiye Konutlarda Enerji Verimliliği Finansman Programı: TuREEFF, konutlarında enerji verimliliğine yatırım yapmak isteyen bireylere finansman sağlayan bir programdır.

TuREEFF, konutlarda yapılacak enerji verimliliği projelerinin geliştirilmesinde ücretsiz teknik ve hukuki danışmanlık desteği de sağlamaktadır.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (CTF) ve Avrupa Birliği (AB) tarafından desteklenmektedir. EBDR’nin ticari fonları ile CTF bağışçılarınca sağlanan imtiyazlı ve sınırlı fonların birleşmesiyle toplamda 350 milyon dolarlık bir program olan TuREEFF, AB fonlarınca finanse edilen kapsamlı bir teknik destek programına da sahiptir.

TuREEFF, EBRD’nin Sürdürülebilir Enerji insiyatifinin (www.ebrdseff.com) bir parçasıdır ve sürdürülebilir enerji yatırımlarının iyileştirilmesi ve pazarın gelişmesi önündeki engellerin kaldırılmasını hedefler. EBDR, 19 ülkede yürütmekte olduğu Sürdürülebilir Enerji Finansman Programlarına (SEFF) bugüne kadar toplamda 2 milyar dolardan fazla destek sağlamıştır.

TuREEFF Teknik ve Hukuki Danışmanlığı

TuREEFF, Avrupa Birliği’nden gelen destek ile, kredi almak isteyenlere enerji verimli projelerin belirlenmesi ve geliştirilmesi ile kredi başvurularının sorunsuz bir şekilde yapılması konusunda TuREEFF uzmanları aracılığıyla ücretsiz, kapsamlı teknik danışmanlık desteği verecektir.

TuREEFF Finansal Ortakları

TuREEFF fonları; Türkiye’de ki ticari bankalarca, konutlardaki enerji verimliliği yatırımlarının finansmanında kullanılmak üzere; bireysel ev sahiplerine, ev yönetim şirketleri gibi özel hizmet sağlayıcılara, KOBİ statüsünde ki inşaat firmalarına, EVD firmalarına ve yüksek enerji verimliliğine sahip ekipman, malzeme ve beyaz eşya satıcılarına verilmektedir.

TuREEFF’in Önerdiği Çözümler Nelerdir?

TuREEFF, tüketicilerin farklı ihtiyaçlarına yönelik çok çeşitli çözümler geliştirmiştir. Eski beyaz eşyaların yenileriyle değiştirildiği en basit çözüm tipinden, yüksek enerji verimliliğine sahip yeni binalar ve inşaat projelerine kadar birçok kategoride tüketicilerin tercihine sunulmuş çözüm önerileri mevcuttur.

Yeniden İnşa

Ev sahiplerinin gönüllü olarak binalarını yıktırıp yerine daha güvenli ve enerji verimli binalar yaptırması durumunda TuREEFF bu “yeniden inşa” projelerine finansman sağlamaktadır. Bu çözüm Türkiye’de bir master plan olan Kentsel Dönüşüm Planı ile de uyumlu olacak şekilde geliştirilmiştir.

Yeniden İnşa Projeleri için Ne Tür Krediler Sağlanır?

Ev sahiplerinin gönüllü olarak ve oy birliği ile mevcut binalarını yıktırıp yerine yüksek enerji verimliliğine sahip ve depreme dayanıklı binalar yaptırma kararı aldıkları durumlarda, katılımcı bankalarımız tarafından bireysel müşteriler için özel olarak geliştirilen bireysel kredilerden faydalanabilirler.

Eğer yeniden inşa edilen binanın enerji kimlik belgesi (EKB) B ve ya A sınıfı ise, TuREEFF tarafından yatırımınızın %30’una kadar finanse edilirsiniz. Bu finansmanın üst sınırı konut sahibi başına 250.000 ABD Doları’dır.

Ayrıca ilgili binada yeni yapılacak daireler için daire değerinin %50’sine kadar Mortgage Kredisi alabilirsiniz. Bu kredi için de üst sınır 250.000 ABD Doları’dır.      

porno film - porno sex