Taşınmazı Kendi Yaptıran Maliklere Devlet Desteği

taşınmazı kendi yapmak isteyen maliklere devlet desteği

RİSKLİ YAPIDA TAŞINMAZI KENDİ YAPAN MALİKLERE DEVLET DESTEĞİ

Riskli Yapılarda taşınmazı kendileri yapmak isteyen kat malikleri/hak sahiplerine Bakanlar Kurulunca belirlenen oranlarda Dönüşüm Projeleri Özel Hesabından karşılanmak üzere faiz desteği verilecektir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bu kapsamda birçok kamu ve özel banka ile anlaşma yapmış ve kullanılacak kredilerde faiz desteği sağlamıştır. Yukarıda da belirttiğimiz gibi faiz indirimi talebinde bulunan kat malikleri/hak sahiplerinin ya faiz indirimlerinden ya da kira yardımından birisi seçmesi gerekmektedir. Kiracı ve sınırlı aynı hak sahipleri ise riskli alan veya riskli yapıda fazla taşınmaz veya iş yeri oluşması ve talep halinde bu faiz desteğinden faydalanabileceklerdir.
 

Faiz desteği bağımsız bölüm başına 100.000 TL kredi kullanımı için uygulanacaktır. Kredi geri ödemeleri ise 2 yıl ana para geri ödemesiz ve birden fazla bağımsız bölümü olanlar için faiz desteği toplam tutarı 500.000 TL’yi geçmeyecektir. 

porno film - porno sex