Şantiye Betonu

şantiye betonu nedir

ŞANTİYE BETONU

Beton bileşenlerinin şantiyede karıştırılması sonucu elde edilen ve şantiyenin ihtiyacına yönelik üretilen betona şantiye betonu denir. Genellikle bu betonlar, şantiyede üç şekilde karıştırılarak üretilmektedir.

gninşaat Küçük tadilat, tamirat amaçlı betondur ve kürek ile karıştırılır. Sadece küçük hacimli karışımlarda uygulanır. Karıştırılacak beton, sağlam, su sızdırmaz ve zemine iyice oturtulmuş bir döşeme üzerinde veya su çekmeyen düz sağlam bir zemin üzerinde karılmalıdır.

Önce kum ve çakıl çimento ile karıştırılarak uygun bir harman oluncaya kadar en az 3 defa aktarılır. Daha sonra hacmi belirli kova ile su verilmeli ve tamamen homojen bir beton yapısı elde edilinceye kadar karıştırılmaya devam edilmelidir. Zorunlu kalmadıkça elle beton üretilmelidir. Elle beton üretmek, beton tekniği ve kalite yönünden uygun değildir.

gninşaat Betonyerle üretimdir. Betonyerle karıştırma, beton bileşenleri hesaplanan oranlarda betonyere şantiyede konur ve istenilen beton kıvamı elde edilinceye kadar karıştırılır. Karıştırma işleminde betonyerin hızı ve karıştırma süresi etkili rol alır.

Şantiyede beton santralinde üretilen betonlar ise; şantiyenin beton ihtiyacını karşılamak için kurulan beton santralidir. Bu santrallerin ücret karşılığında beton satışı yapılmaz sadece kendi beton ihtiyaçlarını karşılamak amaçlıdır. Ticari beton santraline göre küçük kapasitelidir. Bu tip beton santraline mobil santralde denir. 

porno film - porno sex