Riskli Yapıları Belirleyen Kuruluşlar

riskli yapıları belirleyen kuruluşlar hangileridir

RİSKLİ YAPI HANGİ KURULUŞLAR TARAFINDAN BELİRLENİR

Riskli bina tespiti gerçekleştirip, süreçlerin daha sonraki seviyeye geçip ilerlemesini sağlayan kuruluşlar vardır. Bu tespitleri yapacak olan kuruluşlar şöyledir:

 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

 İdareler(belediyeler-il özel idareleri)

 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından lisanslandırılacak kamu kurum ve kuruluşları

 Üniversiteler

 Sermayesinin en az %40’ı kamu kurum ve kuruluşlarına ait olan şirketler

 Depremden korunma, deprem zararlarının azaltılması ve deprem mühendisliğinin gelişmesine katkıda bulunmak gibi konularda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları

 29.06.2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun’a göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda izin belgesi almış yapı denetimi kuruluşları ve laboratuvar kuruluşları

 Mimarlık ve mühendislik hizmetleri veren ve 27.01.1954 tarihli ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odalar Birliği Kanunu uyarınca büro tescilini yaptırmış kurum ve kuruluşlardır

 
porno film - porno sex