Riskli Yapılarda Yargılama Süreci

riskli yapılarda yargılama süreci

RİSKLİ YAPILARDA YARGILAMA SÜREÇLERİ

Bu yasa kapsamında yürütülecek işlemlerin idari işlem olarak kabul edileceği ve 30 gün içerisinde her bir idari işlem için idare mahkemesine dava açılacağı belirtilmiştir. 6306 yasanın ilk şekline göre idari yargıda açılan iptal davalarında idare mahkemelerinin yürütmelerinin yürütmenin durdurulması kararı veremeyeceği belirtilmiştir. Ancak 27.02.2014 tarihinde Anayasa Mahkemesi verdiği bir kararla Kentsel dönüşüm yasasının bir kısım maddesini iptal etti ve Resmi Gazete ilan edilene kadar yürürlüğü durduruldu. Yeni iptal kararları ile Anayasa Mahkemesi iptali ile artık bu yasa kapsamındaki tüm iş işlemler için idari yargıda dava açmak mümkün olduğu gibi idare mahkemeleri gecikmesi güç ve telafisi imkansız hallerde yürütmenin durdurulması kararı verebilecekler. Yani idare hakiminin en doğal hakkı kendisine teslim edilmiş oluyor. Böylece; Riskli yapı tespiti, Riskli yapılarda yıkım süreci, 2/3 ile karar alınmasındaki usulsüz işlemler, kötü niyetli müteahhitlerin vatandaşa yaptıkları ve yine bazı vatandaşların apartmanlarda haksız yere rant elde etmesinin önü idare mahkemesine gidilerek kesilmiş olacak.

porno film - porno sex