Riskli Yapılarda Uygulanmayacak Yasal Mevzuatlar

riskli yapılarda uygulanmayacak yasal mevzuatlar

RİSKLİ YAPILARDA UYGULANMAYACAK YASAL MEVZUATLAR

 3573 sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşıattırılması Hakkında Kanun

 6831 sayılı Orman Kanunu

 Afete maruz bölgeye ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun

 189 sayılı Milli Savunma Bakanlığı iskan ihtiyaçları için Sarfiyat icrası ve Bu Bakanlıkça Kullanılan Gayrimenkullerden Lüzumu Kalmıyanların Satılmasına Salahiyet Verilmesi Hakkında Kanun

 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu

 2635 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu

 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu

 3621 sayılı Kıyı Kanunu

 4342 sayılı Mera Kanunu

 5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun’un

 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu

 2960 sayılı Boğaziçi Kanunu

6306 sayılı Kentsel Dönüşüm Kanunun uygulanmasını engelleyici hükümleri ve diğer kanunların bu Kanuna aykırı hükümleri uygulanmayacaktır.

Anayasa Mahkemesinin 27/02/2014 tarihinde verdiği 6306 sayılı yasanın yürürlüğünü durdurduğu bir diğer madde kentsel dönüşüm yasası ile uygulanmayan yasaların uygulanacağı ve dikkate alınacağıdır.

porno film - porno sex