Riskli Yapılarda Toplantı Daveti

riskli yapılarda toplantı daveti

RİSKLİ YAPILARDA TOPLANTI DAVETİ

Riskli Yapılarda Uygulama Yönetmeliğinin 15.maddesine göre kat malikleri/hak sahiplerinden birinin veya birkaçının diğer malikleri noter marifeti ile toplantıya çağırması zorunludur. Yani oy birliği ile anlaşma konusunda hiçbir esas ve toplantı şekli getirmeyen, oy birliği ile anlaşmasının esas kılan yasa, oy birliği ile anlaşmanın sağlanmaması halinde zorunlu bir toplantı esası getirmektedir. Bu zorunluluk unsuru da diğer maliklerin noter marifeti ile toplantıya davetidir. 25 Temmuz 2014 yönetmelik değişikliği ile bu tarihten itibaren geçerli olmak üzere maliklerin noter marifeti ile toplantıya çağrılması zorunluluğu kaldırılmıştır. Bu kapsamda artık maliklerden biri veya birkaçı diğer malikleri noter vasıtası zorunluluğu olmaksınız toplantıya davet edebilecektir. Burada unutulmaması gereken noter marifeti ile davet usulünün kaldırılmış olması maliklerin toplantıya davet edilmesi zorunluluğunu kaldırmamıştır. Malikler yine elden imza suretiyle, iadeli taahhütlü mektup gönderilerek veya noter marifeti ile toplantıya çağrılmalıdır ki maliklerin toplantıya davet edilmiş oldukları ispat edilebilsin. 

porno film - porno sex