Riskli Yapı Tespitinde Görev Alacakların Özellikleri

riskli yapı tespitinde görev alacakların özellikleri

RİSKLİ YAPI TESPİTİNDE GÖREV ALACAKLARIN ÖZELLİKLERİ

Kentsel dönüşüm uygulamalarında riskli yapı görevinde bulunan mühendislerin;

gninşaat Kayıtlı oldukları meslek odalarındaki üyeliklerinin deva ediyor olması

gninşaat Mesleklerinde en az 5 yıl çalışmış olmaları

gninşaat Bakanlıkça açılan eğitim programına katılarak katılım belgesi almış olmaları ve bunu belgelemeleri şarttır.

Bakanlıkça açılan eğitim programı sonunda yapılacak olan sınavda 100 üzerinden en az 70 puan almaları gerekmektedir. Bu durum 25 Temmuz 2014 yönetmeliği ile getirilmiştir.

25 Temmuz 2014 yönetmelik değişikliği ile yukarıda belirtilen mühendisler için getirilen kriterlerde üniversiteler muaf tutulmuştur. Yani üniversite nezdinde yapılacak olan riskli yapı tespitleri için bu kriterler aranmayacaktır.

Yine 25 Temmuz 2014 yönetmeliği ile riskli yapı tespitlerinde görev almak isteyenlerin lisans başvurusu yaparken en az 1 inşaat mühendisine ait ve yukarıda belirtilen kriterlere uygun bilgi ve 

belgeler ile riskli yapı tespitinin Kanuna ve Yönetmeliğine uygun yapılacağına dair taahhütname alınacaktır. Yapılan lisanslandırmalar 5 yıl ile sınırlandırılmıştır. 5.yılın sonunda bitiminden en az 1 ay önce başvuru yapılarak yenilenmeyen lisans belgeleri kullanılamayacaktır.

Riskli yapı tespiti için yapıya gelen görevlerin lisans bir kuruluş olduklarını belgelemeleri, riskli yapı tespiti için gelmiş oldukları yapı ile ilgili başvurunun bağımsız bölümü içerisinde uygulama yapılacak olan maliklere-hak sahiplerine gösterilmesi gerekmektedir.

Riskli yapı tespitleri için lisanslandırılmış kuruluşlardan gelen yetkililere zorluk çıkarılması ve işlemin yaptırılmaması halinde bu konuda engelleyenler hakkında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve ilgili müdürlükler tarafından suç duyurusunda bulunulabilecektir. Yasa kapsamında riskli yapı tespitini engellemek ve işlemleri geciktirici faaliyetlerde bulunmak suçtur.

porno film - porno sex