Riskli Yapı Statüsüne Giren Binalar

riskli yapı statüsündeki binalar

RİSKLİ YAPI STATÜSÜNE GİREN BİNALAR

Bir arsa üzerinde çatılı olarak yapılmış her türlü bina riskli yapı statüsüne girmektedir. Buna göre sadece kat mülkiyetine bağlı yapılar değil, kat irtifakı kurulmuş ancak kat mülkiyetine geçilmemiş yapılar, fabrika, tesis, atölye, vb. olarak kullanılan işyerleri, yapı olarak kayıtlı ancak iskanı alınmamış tapuda arsa statüsünde bulunan yapılar da girmektedir.

İskan sorunu olan yapılarda arsa üzerindeki yapı hukuki olarak kabul edilmediği için bağımsız bölüm sahipleri yerine arsa payı-hak sahipleri kavramı daha uygun olacaktır. Kendi başına kullanılabilen, üstü örtülü ve insanların içine girebilecekleri ve insanların oturma, çalışma, eğlenme veya dinlenmelerine veya ibadet etmelerine yarayan yapılar ile hayvanların ve eşyaların korunmasına yarayan yapılar olduğu ve yine inşaat halinde olup ikamet edilmeyen yapılar ile metruk olması veya bir kısmının yıkılması sebepleriyle yapı bütünlüğü bozulmuş olan yapıların riskli yapı tespitine konu edilmeyeceği net bir şekilde belirlenmiştir. Buna göre kötü niyetli şahısların 6306 sayılı kanun kapsamında tanınan muafiyet ve KDV istisnalarından faydalanılmasının önüne geçilmek istenmiştir.

Sadece arsa niteliğinde bulunan ve üzerinde bir yapı bulunmayan bir taşınmaz riskli yapı olarak değerlendirilmez. Ancak riskli yapı anında bulunan ve tevhit edilerek birlikte yapı inşa ettirilmesi düşünülen taşınmazlarda riskli yapının sahip olduğu haklardan faydalanabilmektedir.

 
porno film - porno sex