Risk Tespiti Raporuna Karşı Dava

risk tespiti raporuna karşı dava açılması

RİSK TESPİT RAPORUNA KARŞI DAVA

Risk tespit raporları hakkında bilinmesi gerekenler, bu raporların birer idare işlem olmaları ve karşı idari yargıda kesinlikle dava açılabileceğidir. Anayasanın maddesine göre risk tespit raporlarına karşı iptal davası açılabilmesinin temelini oluşturur.

6306 sayılı Kanun; idari yargılama usulündeki genel dava açma süresinden ayrılarak, afet riski amaçlı kentsel dönüşüm ile ilgili idari kararlar için altıncı maddesinin dokuzuncu fıkrasında özel olarak otuz günlük dava açma süresi belirlenmiştir.

Hak sahipleri, itiraz yoluyla kullanmayıp, 6306 Sayılı Kanun’un 6. Maddesinin 9. Fıkrası uyarınca risk tespitinin hak sahiplerine tebliğinden veya öğrenilmesinden itibaren 30 gün içerisinde iptal davası açılabilmektedir.

Kanunda öngörülen itiraz talebi için 15 günlük ve de iptal davası için 30 günlük süreler ve üst makama başvuru için gereken süreler hak düşürücü sürelerdir. Bu sürelere uyulmadığı zaman; hem itiraz yolu hem de idari yargıda dava açma yolu kaybedilecektir.

Kanunda öngörülmüş sürelerce uyulup uyulmadığı hem idare hem de idari yargı makamı tarafından bağımsız olarak dikkate alınacaktır.

porno film - porno sex