REZORSİN FORMALDEHİT VE KAUÇUKLU TUTKALLAR

Kauçuklu Tutkallar

REZORSİN FORMALDEHİT VE KAUÇUKLU TUTKALLAR

Rezorsin Formaldehit Tutkalı

Rezorsin formaldehit reçinesi taşkömürü, hava ve sudan üretilir. Çabuk tepkimeye giren bir yapısı vardır.

İlk kondanseleşme tutkal üretimine hazır olunca durdurulur. İlk kondanseleşme sonucun da suda ve bazı organik sıvılarda erime özelliği kazanır. Sıvı haldeki rezorsin formaldehit reçine eriyiği 2­3 ay bozulmadan saklanabilir ve tutkal üretiminde kullanılır.

Suya ve neme karşı dayanıklı olup doğrama, yapı marangozluğu ve gemi, kayık yapımı ile köprülerde ve mobilyacılıkta kullanılır. 

Rezorsin Formaldehit tutkalının sıvı halde bulunan iki çeşidi vardır. Bunlar montaj ve kaplama tutkallarıdır. Montaj tutkalı uygun ortamda 9 ay saklanabilirken açık süresi 10­-12 dakikadır. Kaplama tutkalı ise en geç 3 saat içinde tüketilmelidir. Pres sıcaklığı ise 130 - ­140C olmalıdır.

 Kauçuklu Tutkallar

 Kontak tutkalı da denilen kauçuklu tutkalların temel gereci bir tür yapay kauçuktur. Tutkal üretiminde kullanılan yapay kauçuk vinilasetilenden kimyasal yollarla üretilerek kullanılma koşullarına uygun sıvılarda eritilerek getirilir ve Derby, Bally, Pattex gibi değişik isimlerle pazarlanır.

Mobilya üzerine metal plakaların, yapay reçine plakalarının, kenar bantlarının yapıştırılmasında özellikle de döşemecilikte kullanılır.

Yüzeye önce astar kat olarak sürülüp daha sonra ikinci kat uygulanır. Tutkalın özelliğine göre sürüldükten sonra 10­-50 dakika bekleme süresi vardır. Oluşturduğu film tabakası termoplastik özellikte, suya dayanıklıdır.

60 - ­70C' de yumuşar. Yani  kuruması fizikseldir. Özel sertleştiricili kauçuk tutkallar ise 120 -­130C'ye kadar yumuşamazlar. Normal kauçuklu tutkalın kuruması içindeki eriticinin buharlaşmasına bağlıdır.

Sertleştiricili olanlarının kuruması ise hem sertleştiricinin buharlaşmasına hem de sertleştiricinin yapacağı kimyasal  tepkimeye bağlıdır. 

 
porno film - porno sex