Kentsel Dönüşüm Yasasının Aşamaları

kentsel dönüşüm yasasının uygulanması

KENTSEL DÖNÜŞÜM YASASININ UYGULANMASI

6306 sayılı Kanun ile afet riski altındaki alanlar ile riskli yapıların dönüşümünü sağlayarak, ülke genelinde sağlıklı, güvenli ve yaşanabilir yapılar oluşturmak amacıyla çıkarılmıştır. Ülkemizde yaşanan depremler sonucunda ciddi can ve mal kayıplarının yaşanmaması ve şehirlerin; sağlıklı ve güvenli yaşama çevrelerine dönüştürülmesi hedeflenmiştir. Bu hedefler; Kaçak yapılmış alanların yasal ve kabul edilir standartlarda konutlara dönüştürülmesi, doğal afetlerden doğrudan etkilenecek olan sakıncalı alanlarda yer seçmiş konut veya başka kullanım alanlarının dönüştürülmesi, doğal afetlerden doğrudan etkilenecek olan sakıncalı alanlarda yer seçmiş konut veya başka kullanımı sakıncalı çalışma alanlarının dönüştürülmesi, kent içinde niteliksiz, sağlıksız alanların ve yaşanabilir kent standartları dışında kalan alanların dönüştürülmesi, işlevini yitirmiş tarihi mekanların, koruma alanlarının dönüştürülmesi konularını içerir.

6306 sayılı kentsel dönüşüm yasası uygulama aşamaları;

gninşaat Riskli yapıların tespiti

gninşaat Riskli yapıların tespitine itiraz

gninşaat Riskli yapı tespitinin masrafı

gninşaat Riskli yapıların tapu kütüğünün beyanlar hanesinde belirtilmesi

gninşaat Riskli alanlarda riskli yapıların bulunduğu taşınmazlarda tasarruf yetkilerinin kısıtlanmaları

gninşaat Riskli yapıların yıktırılması öncesi yapılacak işlemler(geçici konut, işyeri tahsisi, kira yardımı yapılması)

gninşaat Riskli yapıların yıktırılması

gninşaat Riskli yapıların yıktırılmasın masrafı

gninşaat Üzerindeki bina yıkılarak arsa haline getirilen taşınmazlarda ifraz, tevhit, yeniden bina yaptırılması, payların satışı, kat karşılığı yada hasılat paylaşımı

gninşaat Üzerindeki bina yıkılarak arsa haline getirilen taşınmazlarda yeniden bina yapımında anlaşma sağlanmaması

gninşaat Üzerindeki bina yıkılarak arsa haline getirilen taşınmazlarda yeniden bina yapımında TOKİ’nin yetkileri

gninşaat Afet riskli alanlarda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yetkileri

 
porno film - porno sex