Kentsel Dönüşüm Projeleri Özel Hesabı Özet Cetveli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK-1

 

Dönüşüm Projeleri Özel Hesabı Özet Cetveli

Proje Tutarının Aktarıldığı Kamu İdaresinin Adı

 

Proje İçin Aktarılan Toplam Tutar

 

Proje Numarası

 

Proje Adı

 

Proje Konusu

 

Proje Sözleşmesinin Başlama ve Bitiş Tarihi

 

Proje Yürütücüsünün Adı-Soyadı

 

Banka-Şube Adı / Hesap No

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yıl :

  

I - PROJE KAPSAMINDA KULLANILAN HESAP BİLGİLERİ 

Hesap Kodu

Hesabın Adı

Yardımcı Hesap Kodu

Yardımcı
Hesap Adı

Borç

Alacak

1

2

3

4

TL

Kr

TL

Kr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

 

 

 

 

II - PROJE BİTİMİNDE KAMU İDARESİNE DEVREDEN DURAN VARLIKLAR

Sıra No

Varlığın Cinsi

Değeri

TL

Kr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

III – PROJE BİTİMİNDE DİĞER KAMU İDARELERİNE DEVREDİLEN DURAN VARLIKLAR

Sıra No

Devredilen Kamu İdaresi

Varlığın Cinsi

Değeri

TL

Kr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muhasebe Yetkilisi

Proje Yürütücüsü

 

 

 

 

 

 

 

 

Adı-Soyadı :

Adı-Soyadı :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarih          :

Tarih          :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İmza          :

İmza          :

 

 

 

İndirmek İçin Tıklayınız..

 

 

 

10.03.2016

porno film - porno sex