Kentsel Dönüşüm Devlet Kredisi

kentsel dönüşüm devlet ve destek kredisi

KENTSEL DÖNÜŞÜM DEVLET KREDİSİ

Kentsel dönüşüm kanunu ile birlikte binanız riskli yapı veya riskli alan ilan edildikten sonra süreç başlamış olur ve kentsel dönüşüm devlet kredisi başvuru hakkınız doğar. Türkiye’de yaşını doldurmuş ve riskli sayılabilecek birçok konutun mevcut olduğunu bilmekteyiz. Deprem gerçeği düşünüldüğünde bu gibi konutların yenilenmesi, vatandaşlarımızın daha sağlam ve depreme dayanaklı binalarda yaşamasını sağlayacaktır.

Riskli alanlarda binanız varsa veya kendi başvurunuzla riskli bina tespiti yaptırarak binanızın yenilenme sürecini başlatabilirsiniz. Bu çarpık ve sağlıksız binalardan hızlı bir şekilde kurtulmak için devletinde sağladığı yardımlar vardır. Bu yardımlardan yararlanabilmek için tespiti gerçekleştirdikten sonra ilgili yerlere başvuru yapmanız gerekmektedir. Kentsel dönüşüm destek kredisi yoğun talep edilen yardım şeklidir. Devlet kredileri, uygulamanın bulunduğu aşamalara göre kendi içinde bölümlere ayrılır; Tespit kredisi, riskli yapının tespiti için sağlanan kredidir. Kredinin geri ödeme süresi 24 aydır ve kredi alındıktan sonra 3 ay içinde tespitin gerçekleştirilmesi gereklidir. Yıkım kredisi, riskli olduğu tespit edilen binalar için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından özel hesaptan yıkım kredisi verilebilir. Yıkım kredisi alımından sonra 6 ay içinde yıkım gerçekleştirilmelidir ve kredi ödeme süreci 24 aydır. Yapım Kredisi, riskli yapıların tespiti ve yıkımından sonra başvurulabilecek kredidir. Yapım kredisi için bankaların faiz oranları karşılaştırılıp size en uygun gelen seçilebilir. Bankalarca kredi kullanım talepleri olumsuz değerlendirildiğinde TÜFE endeksli dönüşüm projeleri özel hesabından kullanmak üzere bulundukları yerdeki Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine başvurması gerekir. Bakanlık ve kredi kullananlar arasında borçlanma sözleşmesi düzenlenir. Gerekli ipotek tesis ve tescil işlemleri yapılır.

Kentsel dönüşüm devlet kredisi sağlandığında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı her aşamada kredilerin amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını denetleyebilir, denetletebilir yada uygulamada eksiklik varsa giderilmesini talep edebilir. Uygulamada noksanlık varsa ve giderilmemişse Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kredi işlemlerini durdurur yada kredinin veya borcun tamamen muaccel hale gelmesini sağlar. Şartlara uygun olmayan kişilere kredi verildiğinin sonradan tespiti halinde o zamana kadar kullanılan krediye kullanımın başladığı andan itibaren yasa gereğince gecikme zammı uygulanır; kredinin yada borcun tamamı muaccel hale getirilir. 

porno film - porno sex