Kentsel Dönüşüm

NEDEN KENTSEL DÖNÜŞÜM?
Ülkemiz deprem bölgesinde yer almaktadır ve ne yazık ki binaların %90'ı depreme karşı dayanıklı değildir. 
Depreme dayanıksız, fiziki kullanım ömrünü tamamlamış binaların ciddi can ve mal kaybına neden olduğunu birçok kez yaşayarak öğrendiğimiz ülkemizde, kentsel dönüşümle birlikte ailenizi ve sevdiklerinizi depreme karşı koruyabilir, yeni, konforlu ve daha güvenli evlere sahip olurken devletin sağladığı avantajlardan yararlanabilirsiniz. Depreme dayanıksız ve riskli binaların, kat maliklerinin talebi doğrultusunda devletin sağladığı kredi desteği, harç-vergi muafiyetleri, kira yardımı gibi teşvikler ile depreme dayanıklı, güncel imar planlarına uygun, modern ve estetik binalara dönüştürülmesi için 31.05.2012 tarihinde 6306 sayılı Kentsel Dönüşüm Kanunu yürürlüğe girmiştir. 

6306 SAYILI KENTSEL DÖNÜŞÜM KANUNU’NUN TEMEL AMACI NEDİR?

Kentsel Dönüşüm Kanunu ile afet riski altındaki alanlar ile riskli yapıların dönüşümü sağlanarak sağlıklı, güvenli ve yaşanılabilir çevreler oluşturmak hedeflenmektedir. 

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?
Riskli yapı tespiti yapılması istenilen kat maliklerinden herhangi birinin başvurusu yeterlidir. 

KENTSEL DÖNÜŞÜM SÜRECİ NASIL İŞLER?

Binalarınızın kentsel dönüşüme girebilmesi için öncelikle Bakanlık yetkili kuruluşundan “Deprem Risk Raporu” alınması gerekmektedir. Deprem risk raporuna Bakanlık onayı alındığında binanız kentsel dönüşüm kapsamına girmiş bulunur. 
Bakanlık tüm kat maliklerine bilgilendirme yazısı yazar.
İsteyen kat malikleri hazırlanmış ve onaylanmış raporun yeniden incelenmesi için Bakanlığa itirazda bulunabilir. İtiraz komisyonu binanın riskli olduğuna karar verir ise binanın yıktırılması gerekmektedir. 
Bu durumda mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı dahi alınamamaktadır. 
Bu aşamadan sonra en fazla 60 gün içinde binanızı nasıl, hangi müteahhitle, hangi paylaşımla yıktırılacağının kararının verilmesi ve kentsel dönüşüm kredisi kullanımı ile ilgili 2/3 çoğunlukla “Bina Ortak Karar Protokolünün” karara bağlanması gerekmektedir. 
Kararın 60 gün içerisinde alınamaması durumlarında bina, Bakanlıkça yıktırılır.
Sonrasında yeni binanın, Belediye projelerinin hazırlanması, Belediyeden inşaat izni alınması ve yeni dairelerin iskanlı tapularının alınması gerekmektedir. 

KENTSEL DÖNÜŞÜM KANUNUN AVANTAJLARI NELERDİR?

Mülk sahipleri bina yapımı için devlet teşvikli kentsel dönüşüm kredisi, kentsel dönüşüm kira yardımı kullanabilmektedirler.
 Kiracılar ise yeni daire alımında devlet teşvikli kentsel dönüşüm kredisi ve taşınma ücretinden yararlanabilmekteler. 
 Yeni bina için tüm noter harcı ve belediye – noter harçlarından muafiyet söz konusudur. 
 Daire satışlarında KDV oranı; %1’dir. 

porno film - porno sex