Kat Karşılığı İnşaat Firmaları

kat karşılığı inşaat firmaları ve sözleşmeleri

KAT KARŞILIĞI İNŞAAT FİRMALARI

Kat karşılığı inşaat firmaları, boş arsalara yeni projeleri yapılması veya eskiyen ve ömrünü tamamlanmış binaların yıkılarak yerine yenilerinin yapılması işlemleri ile ilgilenen yüklenicilerdir. Özellikle, kentsel dönüşüm sürecinde binaların yenilenmesi adına kat karşılığı inşaat yoluyla başvuran birçok kişi vardır. Bu süreçte sermayesi olmayan veya bu süreci üstlenebileceğini düşünmeyen arsa sahipleri yeni bir konuta sahip olmak için bu yola başvururlar. Eski, ekonomik ömrünü tamamlamış konut sahipleri de yeni ve sağlıklı bir binaya kavuşmak adına bu yola başvururlar. Aslında bu süreçte iyi niyetli olan bir kat karşılığı inşaat firmasıyla anlaşıldığı takdirde, iki taraf içinde karlı bir durum ortaya çıkmaktadır. Kaliteli kat karşılığı inşaat firmasıyla anlaştığınız takdirde size sağlayacağı avantajlar; Hızlı çözüm üretirler, Planlı yapılaşmada ve gelişmede etken olurlar, Para harcamadan daire sahibi olmanızı sağlarlar, bayilikler düzenli kira geliri elde etme imkanı oluşur, arsa sahipleri genelde arsa satmaktan daha fazla miktarda para kazanırlar.

Arsa veya Konut sahipleri kat karşılığı inşaat şirketleri anlaşırken nelere dikkat etmelidir?

gninşaat Referans istemeli ve incelemelidir.

gninşaat Yeni bir firma ise mali yapısı ayrıntılı incelenmelidir.

gninşaat İş deneyimleri ve organizasyon yapıları incelenmedir

gninşaat Her iki tarafında da zor durumda bırakmayacak hukuki kurallara dayalı aleni sözleşme yapılmalıdır.

gninşaat Projeler çok iyi analiz edilerek planlar oluşturulmalı ve kullanılacak malzemeler baştan tespit edilerek sözleşmeye yazılmalıdır.

KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ

Kat karşılığı inşaat sözleşmeleri, yüklenici firmaya devredilecek arsa payı karşılığında, firmanın kendi malzeme ve imkanlarıyla inşaat yapması, sonunda kararlaştırılacak bağımsız bölümleri arsa sahiplerine devretmeyi taahhüt ettiği iki tarafa da borç yükleyen sözleşmedir. Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmeleri, resmi şekilde tapu müdürlüğü ya da noter kanalıyla yapılması halinde geçerlilik kazanacaktır. Aksi halde sözleşme hukuki bir değer ifade etmeyecektir. Sözleşme ile inşaat süresi, gecikme halinde sözleşmeyi fesih yetkileri ve cezai şartlar, tarafların anlaşması doğrultusunda kafada soru işaretleri kalmayacak şekilde düzenlenmelidir. Kat inşaat sözleşmesinde inşaat projesinin, firma tarafından çizileceği, ruhsat harç ve masraflarının firmaya ait olacağı açıkça belirtilmelidir. Anahtar teslim, kullanım izninin alınması ve tüm kamu kurumlarıyla ilişkilerinin kesilmesi gibi şartlara bağlamak gerekir. Sürecin sağlıklı ilerlemesi açısından kat karşılığı inşaat sözleşmelerinde bunlara dikkat edilmesinde fayda vardır.

KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN FESHİ

Kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin feshi mahkeme kararı olmaksızın tek taraflı iptali mümkün değildir. Eğer inşaattın fiilen bitirilemeyeceği ve fiili durumunun delil olduğunu tespitinin ardından mahkemeye başvurulabilir. Bu sözleşmeler tarafların anlaşması ve mahkeme kararı ile feshedilir mahkeme kararı kesin olarak çıkmadığı sürece fesih gerçekleşmez.

porno film - porno sex