Kaçak Yapılar İçin Kentsel Dönüşümden Yararlanma Fırsatı

Kaçak inşaat inçin kentsel dönüşüm faydalanma

Kaçak Yapılar İçin Kentsel Dönüşümden Yararlanma Fırsatı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kasım 2015’ten önce inşa edilen kaçak yapılara  elektrik, su ve doğalgaz bağlamaya izin verecek yasa tasarısı hazırlıyor.

Bu yasadan yararlanmak içinse aranan tek şart 10 yıl içerisinde kentsel dönüşüme katılma taahhüdü vermeniz gerekiyor.


Çevre ve Şehircilik Bakanı Fatma Güldemet Sarı, bakanlar kurulu toplantısında kabine üyelerine yaptığı sunumda altyapısı hazırlanan düzenlemeye göre, 1 Kasım 2015’ten önce inşa edilmiş kaçak yapılara elektrik, su ve doğalgaz bağlanacağını ve bunun karşılığında mal sahiplerinin “Kentsel dönüşüme rıza gösteriyorum” anlamına gelecek bir taahhütname vermeleri gerektiğini söyledi. Kaçak yapılara ise kentsel dönüşüm için 10 yıla kadar süre tanınacağını ifade etti.  Yürürlükteki mevzuata göre, “kullanma ruhsatı” olmayan yapılara elektrik, su, doğalgaz, kanalizasyon gibi altyapı hizmetlerinin götürülmesi yasak olsa da bu uygulama ile kentsel dönüşümün önündeki sorunlardan biri olan kaçak yapıların da dönüşümle birlikte gitgide ortadan kaldırılması planlanıyor.

 

Numan Kurtulmuş : “İzinsiz Yapılara Müsaade Ediliyor Şeklinde Algılanmasın”

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş ise bazı büyükşehirler başta olmak üzere birçok kentte kaçak yapıların bulunduğu bölgelerin olduğunu ifade ederek “Bu, kentsel dönüşüm sürecini hızlandıracak bir unsurdur. ‘İzinsiz yapılara müsaade ediliyor’ şeklinde algılamamak lazım. Tam tersine, bundan sonra izinsiz yapı olmaması; mevcut izinsiz yapıların da kentsel dönüşüm içerisinde iyi şehirleşmeye kavuşabilmesi için atılmış bir reform adımıdır.” dedi.

Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) Genel Sekreteri Uğur Yüksel, bu sorunun Türkiye’nin kanayan bir yarası olduğunu söyledi.

Mevzuatın, imar izni tamamlanmayan binalara elektrik bağlanmasına izin vermediğini, verilmesinin ise adli suç olduğunu belirten Genel Sekreter Yüksel, şunları söyledi: “İmar izni tamamlanmadan insanlar oturmaya başlıyor. Belediyeler suyunu bağlıyor. Elektriksiz yaşamak ise mümkün değil. Kaçak elektrik kullanımı yaygınlaşıyor. Elektrik dağıtım şirketlerine de bu yönde baskı yapılıyor. Bu Türkiye’nin realitesi, Bunun çözülmesi faydalı olur. Bu tür kaçak yapılar, ağırlıklı olarak yoğun göç alan illerimizde bulunuyor. Yüzde 30-40’ının İstanbul’da olduğunu söyleyebiliriz. Ankara, İzmir diğer büyükşehirler İstanbul’u izliyor.”

Kaçak yapılara elektrik, su, telefon ve doğalgaz bağlanması 2014 yılında çıkan bir madde ile yasaklandı. Türk Ceza Kanunu’na göre 12 Ekim 2004 tarihinden sonra inşa edilen kaçak yapılara elektrik, su veya telefon bağlantısı yapılmasına müsaade eden kişilere bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası öngörülüyor. Ancak uygulamada sorunlar yaşanıyor.

 

Aftan Faydalananlara 10 Yıl Süre Tanınacak

Çevre Şehircilik bakanlığının yetkilileri bu düzenlemenin bir af olarak görülmemesi gerektiğini belirterek “Riskli alan kapsamındaki kaçak yapılar için geçerli olacak.

Kentsel dönüşüm için 5 artı 5 yıllık bir süre tanınacak. Kuzey Ankara gibi bazı kentsel dönüşüm çalışmaları 15 yıldır sürüyor. Uygulamanın suiistimal edilmemesi için muvaffakiyet isteniyor. Bunu imzalayanlar da daha sonra itiraz edemeyecek” dedi.

 

 

porno film - porno sex