İnşaat sektörü dünyada ve Türkiye'de büyümeye devam ediyor

İnşaat sektörü dünyada ve Türkiye'de büyümeye devam ediyor.


İnşaat sektörü dünyada ve Türkiye'de büyümeye devam ediyor.

Dünya genelinde inşaat harcamaları 2015 yılında nominal olarak değer bazında yüzde 4 büyüyerek 9,72 trilyon dolara ulaşırken, geçen yılın ilk 9 ayında bu rakam Türkiye'de yüzde 6,6 artışla 131,3 milyar liraya ulaştı.

Yapı-Endüstri Merkezi (YEM) tarafından 21 yıldır düzenli olarak hazırlanan "Türk Yapı Sektörü Raporu"nun 2015 yılı sonuçları açıklandı.

Türk yapı sektörünün 2015 karnesini geniş ve kapsamlı analizlerle değerlendiren, Türkiye ve dünya ekonomisindeki gelişmeler ışığında yeni mevzuatlara, gelecek beklentilerine ve hedeflerine yer veren rapora göre, 2015 yılında dünya ekonomisi beklentilerin ve önceki yılın altında yüzde 2,5 büyüdü.

 

ABD'de inşaat harcamaları rekor seviyelere yükseldi.

Avrupa Birliğinde harcama artışı yavaşlarken özellikle Rusya ve Körfez ülkelerindeki harcamalarda küçülme yaşandı.

Dünya inşaat malzemelerinde büyüme ise inşaat harcamalarındaki gelişmeye paralel 2015 yılında yavaşladı ve değer olarak yüzde 4 büyüyerek 6,8 trilyon dolara ulaştı.

Geçen yıl inşaat malzemelerine talep artışı gelişmiş ülkelerde hızlanırken, başta Çin olmak üzere gelişen ülkelerde yavaşladı.

Dünya inşaat malzemeleri ihracatının 2015 yılında yüzde 7,7 gerilediği ve 810 milyar dolara düştüğü öngörülürken, inşaat malzemeleri fiyatlarında küresel ölçekte yıl boyu gerilemeler dikkati çekti.

 

Türkiye açısından bakıldığında, 2015 yılında yaşanan belirsizlik ve dalgalanmalara rağmen ülke ekonomisi yılın ilk 9 ayında yüzde 3,4 büyüdü. Yılın genelinde büyümenin yüzde 4'e ulaşması bekleniyor.

Ekonomik ve siyasi alanda yaşanan belirsizlik yıl genelinde özellikle özel sektör yatırımlarının ötelenmesine yol açarken, sabit sermaye yatırım harcamaları 2015 yılının ilk 9 ayında nominal olarak yüzde 11,3'lük yükseliş kaydetti.

İnşaat harcamaları da 2015 yılında oluşan koşullardan olumsuz etkilendi. Toplam inşaat harcamaları 2015'in ilk 9 ayında nominal olarak yüzde 6, 6 artarak 131,3 milyar liraya ulaştı.Kamu inşaat harcamalarındaki büyüme ise yüzde 3,3 ile daha sınırlı kalırken özel sektör inşaat harcamaları yüzde 8,5 yükseliş gösterdi.

Yıl genelinde inşaat sektörünün büyüme performansı zayıf ve genel ekonomik büyümenin altında kaldı. İnşaat sektörü genel ekonomiye göre olumsuz koşullardan daha fazla etkilendi.

 

İnşaat sektörünün milli gelir içindeki payı yüzde 5,6'ya indi. Sektördeki istihdam 2015 Eylül ayı itibarıyla 2 milyonu aştı.

Gayrimenkul iş geliştirme ve kiralama sektörü ise yılın ilk 9 ayında yüzde 3,3 ile geçen yılın üzerinde ve genel ekonomiye paralel büyüme gösterdi.

Geçen yılın ilk 9 ayında alınan toplam yapı ruhsatlarında yüzde 24,8 ile önemli bir gerileme yaşandı.

 

07.03.2016

porno film - porno sex