İnşaat Projesi Türleri

inşaat projesi türleri ve aşamaları

İNŞAAT PROJE TÜRLERİ VE AŞAMALARI

İnşaat projeleri çalışmaları çeşitlik mühendislik ve mimarlık hizmetlerini içermektedir. Bazı kapsamlı yapı işlerinde iç mimarlık, Peyzaj, Şehir Planlaması gibi başka mesleki hizmetler de gerekebilir.

Yapılar için gerekli olabilecek projelerde genellikle, Mimari projeler, Statik Projeleri, Sıhhi tesisat, ısıtma, havalandırma, iklimlendirme, sıcak su, doğalgaz vb. projeleri, Elektrik; aydınlatma vb. elektrik tesisatı projeleri şeklinde belirlenebilir.

Her proje hizmetinin çeşitli aşamaları vardır. Bunlar mimarı projelerde, Fikir projesi, Avan projesi, Kesin proje, Uygulama projesi, Detay projeleri ve ihale dosyasının hazırlanması şeklindedir.

Mühendislik projelerinde; inşaat mühendisliği projeleri, Mekanik tesisatı projeleri, Elektrik tesisatı projeleri, Altyapı ve çevre düzenleme projeleri, Sanayi ve Tesis projeleri şeklindedir.

Proje bedellerinin hesap şekilleri, ilgili Meslek Odalarının çıkardıkları özel yayınlarda, mesleki kontrollük ve TUS (Teknik Uygulama Sorumluluğu) hizmetlerini de içerecek şekilde göstermektedir.

Tasarım çalışmalarında, tasarım ekibinin lideri;

gninşaat İnşaat altyapı ile ilgili ise İnşaat Mühendisi,

gninşaat Üstyapı inşaatı ile ilgili ise Mimar,

gninşaat​ Dekorasyon işi ile ilgili ise İç Mimardır.

İnşaat sonunda, yapım sırasındaki değişiklikleri gösteren projelerin çizilmesi ve saklanması da unutulmamalıdır.

porno film - porno sex