İnşaat İşleri Organizasyonu

inşaat organizasyonu

İNŞAAT İŞLERİ ORGANİZASYONU

İnşaat işleri organizasyonları yapılan işlere göre değişkenlik göstermektedir. Gerçekleşecek işlerin büyüklüklerine göre değişmektedir. Örneğin; inşaatçılar tarafından yapılan işler, resmi taahhüt işleri vb. Her inşaat firması, Türk Ticaret Kanunu (T.T.K) hükümlerine göre çalışma zorunluluğu olan bir kuruluştur. Yasalara göre vergi ve sosyal sigortalar primlerini ödemesi gereken bir mükelleftir. Ayrıca, her inşaat firmasının piyasa koşullarına göre yönetilmesi zorunludur.

Bir işletmenin organizasyonu için öncelikle, kuruluşunun kaynağı olan yasal yükümlülükleri, yaptığı işin gereği olan işlemleri dikkate almak gerekir.

Türk Ticaret Kanunu Şirketin türüne göre, yönetici kadrolar ile ilgili hükümleri vardır. Bu maddeler Şirket Organizasyonunun iskeletini oluşturur.

Örneğin Anonim İnşaat Şirketi Organizasyonu T.T.K ’ya göre;

Varsa Ortakların oluşturduğu Genel Kurullar,

Genel Kurulların seçtiği Yönetim Kurulu ve Denetçiler,

Yönetim Kurulunun Seçtiği,

               gninşaat  Yönetim Kurulu Başkanı

               gninşaat  Murahhas

               gninşaat  Müdürler

               gninşaat  Komisyon ve Komiteler,

tarafından yürütülür.

Ayrıca organizasyonun süreçlerini düzgün yürütebilmek için,

               gninşaat Mali-Hukuki Müşavirler,

               gninşaat Yönetim sistemleri,

               gninşaat İş Geliştirme,

               gninşaat Bilgi İşlem,

               gninşaat Proje Sorumluları,

               gninşaat İnsan Kaynakları,

               gninşaat Mali-İdari İşler,

               gninşaat Teknik İşler,

               gninşaat Uygulama İşleri,

               gninşaat Şantiye Şefleri,

departmanlarına ihtiyaç duyulmaktadır.

Burada belirtilen organ ve kişiler yasa gereği aktif ve etkin olan unsurlardır. İnşaat Firmalarında, bu organ ve kişilerin, esas işi inşaat yapmaktır. Yapılan inşaat işi’nin; Hem Ticari yönü, Hem de ağırlıklı olarak teknik yönü, özellikle ve öncelikle dikkate alınmalıdır.

porno film - porno sex