İnşaat Araç Makine

inşaat araç ve makineleri

İNŞAAT ARAÇ VE MAKİNE SEÇİMİ

Her inşaatta araç, makine ve teçhizata ihtiyaç duyulmaktadır. İnşaattaki iş gücü ve malzeme olmadığında nasıl inşaat yürümezse, araç ve makine olmadığında da inşaat ilerlemez. Kullanılan makine ve araçlar inşaatın büyüklüğüne göre değişiklik gösterir. Bazı büyük inşaatlarda büyük iş makinaları, kule vinçler, çeşitli üretim tesisleri, tünel kalıplar vb. aletlerde kullanılır. Bunlar hem çalışmanın hem de maliyetin en önemli unsuru oluştururlar.

İnşaat sektöründeki bu donanımın kullanım şekli ve sürelerini alarak bunları 4’e ayırabiliriz.

gninşaat Avadanlık niteliğinde olanlar: Bir işi yapmada, bir aracı onarmada kullanılan alet, aygıt takımı ve benzeri nesneler.

gninşaat Araçlar ve Makineler: Her türlü taşıtlar, makineler, iş makineleri

gninşaat Çeşitli Üretim Tesisleri: Beton santraller, asfalt plentleri, konkasör tesisleri, prekast yapı elemanları üretim tesisleri vb.

gninşaat Koyar kalıp, tünel kalıp ve benzerleri

Birinci gruba grin su kovasından, su variline; molodan, mastara, çırp ipinden, su terazisine kadar her türlü avadanlık şantiyenin vazgeçilmez unsurlarıdır. Satın alınan bu aletlerin kalitesine özen gösterilmelidir.

Araçların ve makinelerin bir kısmı en ufak şantiyeler için bile zorunlu nesnelerdir. Dolayısıyla, inşaat yaptıranların pek çoğu bunların şantiyede bulunmasını ve kullanılmasını ister ve bu hususu sözleşmelerine yazar. Aslında sözleşmesinde bulunmasa bile sıradan bir İnşaatçının, binek arabası, harç karma makinesi, motorlu su pompası, kompaktörü, elektrik vinci veya asansörü gibi araç gereçler bulunmalıdır.

Bedeli daha yüksek olan araç ve aletlerde kapsamlı araştırmalar yapılması gerekmektedir.

Araç ve aletleri olmadan önce şu soruları yanıtlamakta fayda vardır.

gninşaat Alınması düşünülen makinelere, tesislere veya özel kalıplara gerçekten ihtiyaç var mıdır?

gninşaat İhitiyaca en uygun olanları hangileridir?

gninşaat Girişilen iş’te bunlar hangi oranda amorti edilebilecektir?

gninşaat Bunları olmak mı, Kiralamak mı daha yaralıdır?

gninşaat Ya da bunlara sahip alt yüklenicilerden yararlanmak mı uygundur?

Sorunları yağ-yakıt, tamir-bakım ve yedek parça safları da dahil ayrıntılı, titiz hesaplar yapılarak ve matris şeklinde tablolar hazırlayarak irdelenmelidir.

Sipariş sırasında, birkaç firma yarıştırılarak ve avans olanağı, ödeme koşulları kullanılarak en uygun fiyat sağlanmalı ve sonuç bir sözleşme ile kesinleşmelidir.

porno film - porno sex