Hukuki Danışmanlık

Kentsel Dönüşüm Hukuku ve Danışmanlığı

KENTSEL DÖNÜŞÜM HUKUKU ve DANIŞMANLIĞI

Kentsel dönüşüm sürecinde tek görevi dönüşüm olan bir dosta ihtiyacınız olacak. Kentsel dönüşüm hukuku, insanların kalitesiz ve dayanıksız binalardan kurtulmasına yardımcı olmayı ve onların mağdur olmadan bu süreci tamamlamalarını amaçlamaktadır. Bu sürecin iyi yönetilebilmesi için kentsel dönüşüm hukuku konusunda yeteri kadar bilgili ve insanlara yardımcı olacak bir firmayla çalışmanızı öneririz.

GN İNŞAAT şirket bünyesinde hukuk departmanı olan nadir inşaat firmalarından bir tanesidir. Kentsel dönüşüm hukuku ile ilgili verdiğimiz destek hizmetimizin amacı taraflar arasında yaşanabilecek sorunları en aza indirerek  dönüşüm sürecinin komşuluk ilişkileri sarsılmadan tamamlanmasını sağlamaktır. 

GN İNŞAAT kentsel dönüşümün süreçlerinde kat maliklerinin haklarının korunması ve sürecin yönetilmesi hususunda kat maliklerine aşağıdaki konularda ücretsiz hukuki danışmanlık hizmetleri verilmektedir.

gn inşaat Bina risk tespitinin yaptırılması. 

gn inşaat Hazırlanan Risk Tespit Raporunun, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına sunulması ve onayının alınması.

gn inşaat Kentsel dönüşüme katılmak için bina yönetim toplantı davetlerinin yapılması.

gn inşaat Yönetim toplantılarının hukuk çerçevesinde düzenlenmesi ve kentsel dönüşüm kararının alınmasında danışmanlık yapılması.

gn inşaat Yönetim Ortak Karar Protokollerinin doğru şekilde hukuka ve amacına uygun olarak hazırlanması.

gn inşaat Kentsel Dönüşüm Yönetim Ortak Karar Protokolünü imzalamayan kat maliklerinin arsa paylarının satışa çıkarılması. Bu amaçla SPK'ya bağlı olan, çözüm ortağımız değerlendirme firmaları tarafından değerleme çalışmaları yapılması.

gn inşaat Maliklerin tüm kentsel dönüşüm hizmet ve yardımlarından yararlanmaları için başvuruların yapılması.

gn inşaat Maliklerin bankalara kredi borçları, ipotek v.b. sorunlarının çözülmesi.

gn inşaat Gerekli durumlarda Arsa Payı Düzeltme Davalarının açılması

gn inşaat Kira yardımı başvurularının yapılması ve onaylatılması

gn inşaat Taşınma yardımı başvurularının yapılması ve onaylatılması.

gn inşaat Kentsel dönüşüm kredi başvurularının yapılması ve onaylatılması.

gn inşaat Binanın boşaltılması sürecinde karşılaşılabilecek sorunlarda hukuki danışmanlık ve desteğin sağlanması.

gn inşaat Sözleşmeler, noter yazışmaları, vekaletler gibi kentsel dönüşüm sürecinde ihtiyaç duyulacak  tüm evrakların hazırlanması.

gn inşaat İmar durum belgesi, plan kote, aplikasyon krokisi,  imar çapı, röperli kroki, inşaat istikamet rölevesi, tapu sicil yazılarının alınması.

gn inşaat Muvafakatnamelerin hazırlanması.

gn inşaat Tapu cins değişikliklerinin yapılması. Gerekli durumda tevhit, ifrazların yapılması. 

gn inşaat Muafiyetlerin hazırlanması.

gn inşaat Yıkım ruhsatının alınması. İnşaat yapım ruhsatın alınması. İlgili belediye, idarelerden gereken tüm ruhsat, evrak, yazışmaların başvurularının yapılması, işlemlerin takip edilmesi, evrakların çıkartılması.

gn inşaat Yeniden yapım sürecinde kat irtifakının kurulması

gn inşaat Tamamlanan yapıda kat mülkiyetlerinin kurulması.

gn inşaat Tamamlanan yapının kat mülkiyet tapularının alınması. Yapının sahiplerine eksiksiz  teslim edilmesi.

porno film - porno sex