Duvar Nedir

duvar nedir

DUVAR NEDİR

Binaların bulunduğu konuma göre, üzerine gelen yükleri bina temeline ileten, binanın bölümlerini birbirinden ayıran ve yapıları dış etkilere karşı koruyan düşey yapı elemanlarına duvar denir. Bina duvarları metal, ahşap ve betonarme vb. malzemelerden yapılabilir.

İŞLEVİNE GÖRE DUVAR ÇEŞİTLERİ

gn inşaat Taşıyıcı  : Kendisine gelen yükleri temele ileten duvar çeşitidir. 

gn inşaat Bölme  : Yapı bölümlerini ayıran duvarlardır.

gn inşaat Dış  : Binayı dışarıdan çevreleyen duvarlardır.

gn inşaat İç  : Binanın içerisinde kalan duvarlardır.

gn inşaat Yangın  : Binayı yangından korumak için temelden çatıya kadar örülen duvarlardır.

gn inşaat Yangın Bölme : Yangından korunmak için yapılan, kat seviyesinde biten duvarlardır.

gn inşaat Temel : Zemin içinde kalan, subasman seviyesine kadar devam eden duvardır.

gn inşaat İstinat : Toprak kayması ya da su aşındırmasını önlemek için yapılan duvarlardır.

gn inşaat Sınır : Arsa veya bahçe gibi yerlerin sınırlarını belirlemek için yapılan duvarlardır.

gn inşaat Panel : İskelet yapılarda, her katta kiriş veya kolonlar arasına yapılan, yük taşımayan, perde duvarlardır.  

gn inşaat Kalkan : Çatıyı muhafaza etmek, teras çatıyı çevrelemek, döşeme ile meyil arasındaki  boşluğu kapatmak için yapılan duvarlardır.

gn inşaat Güneşlik Perde : Yapıların dış duvarlarını güneşten korumak için yapılan duvarlardır.

gn inşaat Portatif : Yatay inşaa edilen ve sonradan yerine monte edilen duvarlardır.

gn inşaat İnce Kaplamalı : Dış yüzü değişik malzeme ile kaplanmış, kaplaması duvara bağlanmış fakat kaplaması yük taşımayan duvarlardır.

gn inşaat Kalın Kaplamalı : Dış yüzü değişik malzeme ile kaplanmış, kaplaması duvara bağlanmış fakat kaplaması yük taşıyan duvarlardır.

gn inşaat Sandviç Panelli : Ortasında yalıtım malzemesi bulunan duvarlardır.

gn inşaat Betonarme Derzli : Dik ve yatay derzlerine demir donanım konulmuş duvarlardır.

gn inşaat Parapet : Çatı kenar duvarıdır.

gn inşaat Derzli : Örüldükten sonra derzleri çimento harcı ile çekilmiş duvarlardır.

gn inşaat Boşluklu : Yüzeyinde kapı ve pencere boşluğu bulunan duvarlardır.

gn inşaat Dolu : Yüzeyinde kapı ve pencere boşluğu bulunmayan duvarlardır.

gn inşaat Ara Boşluklu : Yalıtım amacı ile arasında boşluk bulunan duvarlardır.

porno film - porno sex