Döşemelerde Seramik Malzemeler

döşemelerde kullanılan seramik malzemeler

DÖŞEMEDE KULLANILAN SERAMİK MALZEMELER

Seramik döşeme kaplama malzemesi yatay veya az eğimli yüzeylere uygulanan yapı malzemesidir. Hem boşluklu hem de boşluksuz tür seramik olarak üretilen bu kaplamalar değişik biçim ve boyutta olmak üzere döşeme tuğlaları, pişmiş toprak karolar, gre ve yatı gre karolar, mozaik greler vb. diğer döşeme kaplamalarıdır.

Seramik döşeme kaplamalarının boyutları, kırılgan malzeme olmalarından dolayı sınırlıdır ve bu nedenle çok sayıda derz meydana gelir. Döşeme kaplamalarının, yürüme emniyeti yönünden pürüzlü olması gereklidir. Bu nedenle, ikinci bir pişirme işlemi ile sırlanmış olan seramik malzeme döşeme kaplaması olarak kullanılamaz. Diğer bir deyişle, döşeme kaplaması olarak üretilen seramik malzeme sırlanmaz. Sır tabakasının yürüme emniyeti olmaması yanı sıra, aşınmaya dayanıklı olmaması da döşeme kaplamalarının sırlanmamasının diğer bir nedenidir.

Gre ve yarı-gre türünden olan seramik döşeme kaplamaları bünye yapıları nedeniyle suyu ve rutubeti geçirmezler. Bu tür döşeme kaplamalarında suyun geçmesi derzlerden olur. Derzlerin derz dolgu malzemesi ile doldurulması suyun geçmesini azda olsa engeller. Bu tür malzeme ile kaplanmış ve üzerinde gezilebilir. Ancak döşemelerde su yalıtımı yapılmalıdır. Bünyesi boşluklu olan seramik döşeme kaplamaları zorunlu olarak su yalıtımı yapılmalıdır.

Seramik kaplama malzemesi, ister gözenekli ister gözeneksiz olsun, seramik döşeme kaplamalarının su geçirmezliği bu açıdan önemini kaybetmektedir.  Döşeme kaplamalarında, aşınma dayanımı önem kazanmaktadır. Bünyesi boşluksuz seramiklerin aşınmaya dayanımları çok yüksektir.

Seramik döşeme kaplamalarında üzerinde önemle durulması gereken konulardan birisi de kaplamanın harç ile aderansıdır.

Bünyesi boşluklu yapısındaki seramiklerin çimento harcı ile adrensları kuvvetlidir. Buna karşılık, bünyesi boşluksuz olan seramiklerin çimento harcı ile aderansları zayıftır. Bu sakıncayı gidermek için kaplama malzemesinin harca gelecek olan yüzeyi girintili çıkıntılı yapılılar. 

porno film - porno sex