Puzolan Nedir

puzolan nedir

PUZOLANLAR

Puzolanları iki grup altında incelemek mümkündür. Bunlar, yapay puzolanlar ve doğal puzolanlardır. Doğal puzolanlar başlangıcından sonra az veya çok değişikliğe uğramış volkanik kökenli tortul kayaçlardan oluşurlar. Doğal puzolanlar payroklastik kayalardır. Değişik orjinli maddeler ve kırıntı taşlar olarak sınıflandırılmaktadır. Puzolanların içindeki serbest kireç miktarının %4’den fazla olmaması istenir.

Eski Mısır ve Ön asya ülkelerinde pişmiş tuğla unu ile kireç karıştırılarak elde edilen puzolanlar bağlayıcı olarak kullanılmıştır. Osmanlılar, bu puzolanı geliştirerek horasan denilen harcı kullanarak ölmez eserlerin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Aslında puzolanlar tek başlarına çok az bir bağlayıcılık özelliği gösterdiği halde bir bağlayıcı ile birlikte kullanıldığında yüksek dayanım göstermektedir.

Suni puzolanlar genellikle uçucu kül, silis dumanı, genleştirilmiş kil, tuğla ve kiremit unu, yüksek fırın cürufu ve pirinç kabuğu külüdür. Bu malzemelerin bazıları direk kullanılırken bazıları da öğütülerek kullanılmaktadır.

Kaynakları ne olursa olsun puzolanların esasını, silis oluşturur. Puzolanik özelliklere sahip olan puzolanlar %40’dan %90’a kadar SiO2 içerebilir.

porno film - porno sex