Demir Alaşımları Betonarme Çeliği

demir alaşımlar ve betonarme çeliği

DEMİR ALAŞIMLARI

Genellikle, demir (Fe), karbon (C) ile ilişkilidir. Karbon oranı artıkça demirin sertliği de artar. Karbon oranı %0,2’den az ise Fe-C alaşımlarına “yumuşak demir” denir. Betonarmede kullanılmaz.

Karbon oranı, 0,2-%1,17 arasında ise Fe-C alaşımlarına “çelik” denir. Bu limitler içerisindeki çelikler sert ve çok sert olarak iki gruba ayrılırlar. Alt sınır değerlere yakın olanlar (%0,25) betonarme donatısı olarak kullanılırlar.

Karbon oranı, %1,7-%5 arasında ise Fe-C alaşımlarına “fonk ve pik” denir. İnşaatçılıkta yağmur borularının alt kısımlarında kullanılırlar.

BETONARME ÇELİĞİ

Betonarme yapılarla beton donatısı olarak kullanılan, dairesel kesitli, yüzeyleri nervürlü veya profilli olan çelik çubuklara betonarme çeliği(demiri) denir. Betonarme yapılarda çeliğin görevi üstten ve yandan gelen çekme kuvvetlerine karşı koymaktadır. Bilindiği gibi betonarmede, beton basınca, çelik çekmeye çalışır. Betonarmede kullanılan çelikler, değişik çap ve şekillerde olurlar. Genel olarak yüzey şekillerine göre; düz (D), profili (P) ve nervürlü (N) olarak üçe ayrılırlar.

Düz olanlar, yüzeylerinde betonla aderans artırıcı nervir veya profil bulunmayan betonarme çubuklarının. Betonarmede kullanılması yasaklanmıştır.

Profili olanlar, haddelenme esnasında betonla aderans artırmak amacıyla çelik çubuğun yüzeyinde girintiler oluşturulmuş betonarme çubuğudur.

Nervürlü olanlar ise, betonla aderans artırmak amacıyla yüzeyinde oluşturulan sürekli veya kesikli enine ya da boyuna oluşturulmuş çıkıntı veya fitilli betonarme çubuğudur.

İnşaatçılıkta çeliğin en çok kullanıldığı yerlerden bir tanesi de çelik yapılardır. Bu çelik yapılar; köprü, çerçeve ve çatı makaslarıdır. Bu elemanlarda köşebent (L), T, H ve U profilleri veya putrelleri kullanılır. Bu profiller, değişik boyutlarda ve özelliklerde olurlar. Asma köprülerde taşıyıcı halatlar, çapı 6mm. Olan çelik tellerden meydana gelmişlerdir. Halat tellerinin dayanımları oldukça yüksektir.

porno film - porno sex