Asmolen Nedir

asmolen nedir çeşitleri nelerdir

ASMOLEN NEDİR

Günümüzde betonarme yapıların yaygınlaşması ses ve ısı yalıtımının önem kazanması nedeniyle döşemelerde asmolen kullanımı yaygınlaşmıştır. Asmolenler pişmiş kilden veya hafif agregadan yapılırlar. Burada pişmiş kilden üretilen asmolenler üzerinde durulmuştur.

Asmolen bloklar dolgu niteliğinde bir malzeme kabul edildiğinden, hesaplarda sadece ölü yük olarak dikkate alınmaktadır. Asmolen döşeme blokları yan yana dizilerek alt taraflarındaki donatı kanallarına çimentosu zengin bir harç ile gerekli donatı yerleştirilmekte ce böylece kendi kendini taşıyan putreller meydana gelmektedir. Son yıllarda pişmiş kilden üretilmiş değişik profillerde döşeme malzemesi ortaya çıkmıştır.

ASMOLEN ÇEŞİTLERİ

Asmolen döşeme blokları başlıca iki tiptir. Bunlardan birincisi kulaksız asmolen denilen ve bloğun alt tarafında çıkıntı olmayan tiptir. Diğeri ise, çıkıntıların olduğu ve bu nedenle kulaklı asmolen adı verilen asmolen döşeme bloklarıdır.

Asmolen döşeme bloğunun kulaklı, olması durumunda, yan yana gelen iki asmolen bloğun kulakları nervür betonun alt kısmı kalıp görevi yapacağı için nervür betonunun altı tavanda görülmeyecektir. Dolayısıyla da, nervür betonunun altına ayrıca bir kalıp tahtası konması gerekmektedir.

Asmolen döşeme bloğunun kulaksız olması halinde, nervür betonunun alt kısmına bir kalıp tahtası konması gerekecek ve her iki tip asmolen döşeme bloğu ile yapılan döşemelerin kalıpları arasında belirli bir fark meydana gelecektir. Kulaksız asmolenle yapılan bir asmolen döşeme nervür betonlarının altı tavanda görülecektir.

Bugüne kadar yapılan uygulamalarda, kulaksız asmolenle yapılan döşemelerde nervür kirişi ile asmolen blokların birleşme yerlerinde, her iki malzemenin farklı çalışmaları nedeniyle çatlamalar meydana geldiği bilinmektedir.

Asmolen döşeme bloklarının boyları genellikle 25-30 cm olarak yapılmaktadır. Blokların boylarında önemli farklar yoktur. Blokların yükseklikleri döşeme kalınlığına göre değişeceğinden, blok yükseklikleri 30 cm ‘ye kadar artmaktadır. Blokların genişlikleri ise, nervür kirişlerinin aks aralıkları esas olmak üzere 25, 33 ve 50 cm aks aralıklarına uyacak ölçüdedir. Nervür kirişlerinin genişlikleri ortalama 10 cm civarındadır. Aynı yükseklikte olan döşeme bloklarının en kesitleri de birbirinden oldukça farklı biçimdedir. 

porno film - porno sex