Planın Zemine Uygulanışı

aplikasyon nedir

PLANIN ZEMİNE UYGULANIŞI (APLİKASYON)

Zemin hakkındaki gerekli etütlerin yapılması ve bilgi edinilmesinden sonra yapının projesi hazırlanır. Hazırlanan projenin uygulanabilmesi için inşaat sahasının kenarlarının arsa üzerinde belirtilmesi gereklidir. Bu işleme, yani planın zemine tatbik edilmesine aplikasyon denir. Aplikasyon işlemi için röper denilen sabit ve belirli noktalardan faydalanılır. Röper noktaları o yerin kadastro planında belirlenmiştir. Eğer röper noktası bulunmuyorsa çeşitli kontrollü bina, çeşme, yol ve benzeri yerlere göre, varsa varsa röper noktasına göre inşaat sahasının bir kenarı belirlenir. Bu kenara göre diğer köşe ve noktalar bulunur. Bu noktalar kazıklar çakılarak belirlenir. Sonra nivo gibi yatay tablalı taksimatlı ölçme aletleri kullanılarak, sahanın açılı kenarlarının doğrultuları bulunur. Dik açılı kenarların tespitinde aynalı gönyeler kullanılır. Noktaların belirlenmesi çivili kazıklarla yapılır. Tesviye esnasında bu noktaların kaybolması ihtimaline karşı emniyet kazıkları çakılır. Düz arsalarda kolay olan ölçme işlemi, meyilli arsalarda kısa aralıklarla yatay olarak yapılır. Bu iş için latalar, kabarcıklı düzeçler ve şakül kullanılır. 
 

Düzeçle lataların yataylığı, şakül ile lataların başlama noktaları bulunur. Ayrıca mira, şerit metre, jalon ve ip kullanılır.

İnşaat sahası her zaman düz olmayabilir. Projenin zemine uygulanabilmesi için önce zemin düzeltilmelidir. Bu işlemlerden sonra plan ölçülerinin araziye uygulanabilmesi için ip iskelesi metodu kullanılır.
   

 

porno film - porno sex