Akıllı Şehirler Nasıl Olacak

akıllı şehirlerin yapımı nasıl olacak

AKILLI ŞEHİRLER NASIL OLACAK

Akıllı şehirlerin temellerini, internet üzerinden çalışan akıllı denetleme, uyarı ve düzenleme sistemleri, birbiriyle konuşan araç ve sistemler oluşturacak. Bu anlamda şehirler parça parça bile olsa çoktan akıllanmaya başladı bile. Şehirlerdeki gündelik hayatın akışının kontrolünden kaynakların planlanmasına dek birçok alanda dijital uygulamalar yavaş yavaş hayata geçiriliyor. Tabi bu değişimdeki en önemli faktör teknolojinin gelişmesi ve maliyetlerin uygun hale getirilmesi… bütün verilerin toplandığı, düzenlendiği, analiz edildiği ve karar destek sistemlerine girdi olarak sunulduğu dijital bilgi toplama merkezlerinde, analitik sistematiklerin de etkin kullanımıyla gelişmiş ülkelerde şehirlerin yönetim ve işleyişi çok daha rasyonel yürüyebiliyor, insanların yaşam kalitesi artabiliyor. Uzmanlara göre yakın bir gelecekte akıllı teknolojiler, cep telefonlarıyla bile ulaşılabilen akıllı şehir uygulamaları sayesinde eğitimden eğlenceye, tıptan ulaşıma, her alanda yaşamımızın vazgeçilmez parçaları olacak. Vatandaşların bilgi ve hizmetlere erişimi kolaylaşırken, verimlilik artacak, maliyetler düşecek. Tüm bunların sonucunda akıllı şehirler, küresel arenada rekabetçi bir kimliğe kavuşarak, her bakımdan diğer şehirlerin önüne geçecek. Akıllı şehirlerle ilgili önemli bir noktada tamamıyla ulaşılıp, tamamlanacak bir hedef olmaması… Akıllı şehir kavramı gerçekte, bir “süreci” ifade ediyor. Nitekim bu süreç başlamış durumda, gelişen teknoloji, maddi imkanlar ve bu yönde ortaya konan iradeye bağlı olarak sürekli gelişip ilerleyecek. Akıllı şehir uygulamaları, konusunda bazı şehirler diğerlerinden daha önde olsalar da henüz hepsinin yolun başlarında olduğunu söyleyebiliriz.

Bir şehrin akıllı şehir olarak nitelendirilebilmesi için, başlıca sekiz alanın tümüyle ya da çoğunda şehirlerin sorunlarının çözümü için bilgi ve iletişim teknolojileri kullanılarak, akıllı çözümlerin geliştirilmesi ve şehir halkının bu çözümleri bir yaşam biçimi olarak benimseyip kullanmaları gerekiyor. “akıllı enerji, akıllı bina, akıllı ulaşım, akıllı teknoloji, akıllı sağlık hizmetleri, akıllı altyapı, akıllı yönetişim” ve tüm bu akıllı çözümleri benimseyip kullanacak “akıllı şehirli”, şehirlerin akıllı olarak, nitelendirilebilmesi için başlıca kriterler olarak sayılıyor. Araştırma şirketi Frost & Sullivan’ın raporuna göre, 2025 yılına kadar 26’dan fazla akıllı şehir olacağı ve tahmin ediliyor. Akıllı şehir kriteri olarak sayılan alanların çoğunda olmasa dahi birkaçında birden yatırım yapan şehirler ise “sürdürülebilir şehir” olarak adlandırılıyor. Türkiye’den bu rapora giren sekiz şehrin (İstanbul, bursa, ankara, Eskişehir, izmir, denizli, Antalya ve adana) sürdürülebilir şehir seviyesinde olacağı ön görülüyor.   

porno film - porno sex