Agrega Yüzey Şekli ve Biçimi

agregaların yüzey şekli ve biçimleri

AGREGA YÜZEY ŞEKLİ VE BİÇİMİ             

Agrega tanelerinin şekli, olabildiğince yuvarlak (küresel, kübik) olmalıdır. Doğal agregalar, oluşumları gereği doğanın aşındırma etkisi ile yuvarlak hale gelmişlerdir. Tanenin en büyük boyutunun en küçük boyutuna oranı 3’ten büyük olan tanelere, şekilce kusurlu taneler nedir. Şekilce kusurlu taneler oranı, 8 mm tane büyüklüğünde agrega içinde ağırlıkça %50’den fazla olmamalıdır. Kusurlu tanelerin önemli etkisi agrega yığınının boşluklu olması ve boşluğun çimento hamuru ile doldurulamamasıdır. Sonuçta, taşıyıcı iskeleti sağlam olmayan bir yapı meydana gelir.

Yuvarlak doğal agreganın yığın olarak yerleşmesi, geometrik yapısı gereği daha kolay olup, özgül yüzeyi de daha küçük olduğundan işlenebilirlik için az su gerektirir. Kırma agregalar, köşeli, kenarlı ve yüzeyleri pürüzlüdür. Bu agregalar, konkasörlerin ayarsızlığına bağlı olarak yassı ve çivi türü biçimsiz tanelerde içerirler. Bunun mahzuru ise, betonun yerleşmesi sırasında işlenebilirliğin güçleşmesidir. İşlenebilirliği sağlamak için daha çok su gerekecektir. Kaliteli beton yapımında, kusurlu tanelerin hiç bulunmaması arzu edilir.

Dokunun camsı, parlak oluşu, agreganın çimentoyla aderansını büyük ölçüde etkiler. Agrega yüzeyinde kapiler su emmenin meydana gelmesi aderansı kuvvetlendirir. 

porno film - porno sex